Erdogan gir hodebry for Nato, men vil gi minst like mye bry utenfor

Dansen om Tyrkia.

Dette er en kommentar. Kommentarene skrives av Aftenpostens kommentatorer eller fast tilknyttede spaltister. Kommentarene gir uttrykk for skribentens analyser og meninger. Hvis du ønsker å svare på kommentaren, kan du lese hvordan her.

Hva skal Nato med et autoritært medlemsland som nekter demokratiene Finland og Sverige å bli medlem? Og som undertrykker opposisjon og frie medier?

Skal ikke alliansen forsvare det frie og demokratiske Europa, slik det står i innledningen til Nato-traktaten?

Les hele saken med abonnement