Et byråkrati som skalter og forvalter? | Einar Lie

Einar Lie er professor i økonomisk historie og fast bidragsyter til Aftenpostens spalte På en søndag. Denne uken tar han utgangspunkt i Nav-saken og skriver om skandaler og utviklingen i tilliten til norsk forvaltning fra 1814 til i dag.

Det er vanskelig å tilgi folk som har skaltet og forvaltet med folks liv ut fra et regelverk de vet er feil.

Dette er en kommentar. Kommentarene skrives av Aftenpostens kommentatorer eller fast tilknyttede spaltister. Kommentarene gir uttrykk for skribentens analyser og meninger. Hvis du ønsker å svare på kommentaren, kan du lese hvordan her.

Høstens største innenrikspolitiske nyhet har vært Nav-skandalen – ja, «skandale» er for en gangs skyld ingen sterk overdrivelse. Nav har, enkelt sagt, praktisert et regelverk der trygdede ikke kan få reise over landegrensene, i strid med EØS-regler Norge har tilsluttet seg. Og departementet, påtalemyndigheter og domstoler har ikke reagert på misforståelsen, slik at trygdede er blitt dømt og fengslet på feil grunnlag.

Saken rokker naturlig nok ved tilliten til forvaltningen og styringssystemet. I en undersøkelse fra november svarer 61 prosent at de har fått lavere tillit til offentlige instanser etter at saken er kjent.

Les hele saken med abonnement