Kommentar

Kollektiv forvirring

  • Per Anders Madsen
    Per Anders Madsen
    Tidligere kulturredaktør i Aftenposten
Slik ser Oslos kollektivkart ut.

Samferdselsbyråd Ola Elvestuen virker fornøyd med kollektivorganiseringen i Oslo. Mener han alvor?

Kommentar
Dette er en kommentar. Den gir uttrykk for skribentens analyser og meninger.

Du leste Aften tirsdag? Der fortalte vi hvor mange selskaper som er i sving for å få deg fra Vestli til Nationaltheatret, fra Borgen til Stortinget. Det var en reportasje som fikk deg til å tenke at hjernen bak organisasjonskartet ikke er noen sterk beundrer av oversikt og klarhet.I 2006 vedtok Oslo kommune å splitte opp Oslo Sporveier for å få en klarere fordeling mellom bestilling, drift og materiellansvar. Resultatet er at ikke mindre enn 20 selskaper driver kollektivtrafikken, en labyrintisk konstruksjon selv ikke de som sitter midt oppe i det forstår hvordan fungerer.

Ansvaret

Vi kan ikke gjenta alle funksjoner, overlappinger og konflikter. La oss bare kort trekke frem Oslo Vognselskap AS, 100 prosent eid av Oslo kommune. Vognselskapet "eier" T-bane og trikkevognene, men leier dem ut til oppdrags— og administrasjonsselskapet Ruter, som igjen leier dem ut til Kollektivtransportproduksjon AS som har ansvaret for driften av kollektivtrafikken i Oslo, selv om de som kjører trikk, buss og bane er ansatt i helt andre selskaper, hvis vi har forstått dette riktig. Hvilket vi slett ikke føler oss overbevist om.

Internt er det daglig debatt om grensedragning og kompetansedeling mellom selskapene, sier leder i Oslo Sporveiers Arbeiderforening Rune Aasen. Han har tidligere i Aften bidratt med et lite eksempel: Oslo Vognselskap har formelt intet ansvar hvis noe skulle skje. Han tror det kanskje er et unntak for vogner som står parkert, men i det de kobles til strømforsyningen, er det andre som overtar ansvaret.

Sikkerheten

Syv ganger i løpet av vintersesongen 2009/2010 begynte det å brenne i de nye MX3000 T-banevognene. Statens havarikommisjon for transport ble satt på saken.

Det ble ingen enkel oppgave. Kommisjonen måtte bruke mye tid på å skjønne hvem som hadde ansvaret for de ulike funksjonene. Ordbruken til avdelingsdirektør Kurt A. Olsen var forsiktig, men konklusjonen drepende: "Konsekvensen av en så komplisert struktur kan bli at sikkerheten faller mellom to stoler."

I alt 13 personer er nå siktet i korrupsjonssaken knyttet til Unibuss, et av Kollektivtransportproduksjons mange underselskaper. Modellen fører til pulverisering av ansvar, som igjen kan legge forholdene til rette for økonomisk kriminalitet, mener BI-professor Petter Gottschalk. Han får følge av leder i antikorrupsjonsnettverket Transparency International Guro Slettemark: "Jo flere underselskaper, jo større fare for korrupsjon."

Samferdselsbyråd Ola Elvestuen mener oppsplittingen av Oslo Sporveier har gitt klarere linjer og større åpenhet. Han har et forklaringsproblem.

Rushkaos

Det viktigste er at produktet vi tilbyr kundene, blir bra, og det har jeg inntrykk av at det er, sa sikkerhetssjef i Oslo T-banedrift (underselskap av Kollektivtransportproduksjon) Helge Holtebekk til Aften i november.

Tja. Hver dag står vi som sild i tønne på Østeråsbanen, fordi flere avganger bare har enkle vognsett midt i morgen- og ettermiddagsrushet. Et så enkelt problem er ennå ikke løst.

Vi har tenkt å klage. Hvis vi bare kunne finne ut til hvilket selskap.

per.anders.madsen@aftenposten.no

Les mer om

  1. Kultur