Kommentar

På en søndag: Samfunnsøkonomer på defensiven | Einar Lie

Det er neppe noen faglig og akademisk disiplin som har hatt en så sterk og direkte innflytelse på politiske valg som økonomifaget. Men nå kommer nederlagene tettere enn seirene.

18. februar i fjor: Finansminister Siv Jensen og statsminister Erna Solberg på prominent plass i Norges Bank for å høre på sentralbanksjefens årstale. Økonomiprofessor Einar Lie er bekymret over at fagøkonomisk kompetanse tillegges mindre vekt enn tidligere når politikk utformes.
  • Einar Lie

Etter finanskrisen i 2009 hadde vi lange diskusjoner om økonomenes rolle – som premissleverandører og fortolkere av økonomi og politikk. Mange stilte spørsmål ved om man trengte en annen ekspertise, eller et «nytt» økonomifag.

Min egen vurdering den gang var at vi ikke ville få det. Feil var gjort, kritikk var berettiget. Men selv om andre samfunnsvitenskaper og deler av humaniora kunne by på forståelse og fortolkning, hadde de ikke potensial til å skyve ut konvensjonell økonomi i modellbygging og analyse i forvaltning, politikk, finans- og næringsliv.

Les hele saken med abonnement