Kommentar

Jenter som bryter glassveggene, står fortsatt alene | Hadia Tajik

Dette er en av vår tids kvinnekamper: Jenter som må leve ærbare liv fra de er ganske små. Jeg håper at årets kvinnedagsmarkering får det til å single i både glasstak og glassvegger.

Hadia Tajik har selv knust glasstaket og muligens noen glassvegger. Her skriver hun om jenter og kvinner med innvandrerbakgrunn som gjennom skole og jobb tilsynelatende klarer seg fint i det norske samfunnet, men som av ulike grunner holder seg unna arenaer som lærer dem å sette selvstendige sosiale og seksuelle grenser og ta livets store veivalg selv.
  • Hadia Tajik

I likestillingsdebatten har vi en debatt om det finnes «glasstak», altså en begrensning som kvinner på vei oppover i arbeids— og næringsliv møter når de nærmer seg toppen. Det er en viktig debatt.

Men vi snakker lite om «glassvegger». Jenter som lever i samme samfunn som oss, som vokser opp side om side med våre barn, men ikke sammen med dem.

Les hele saken med abonnement