Jenter som bryter glassveggene, står fortsatt alene | Hadia Tajik

Hadia Tajik har selv knust glasstaket og muligens noen glassvegger. Her skriver hun om jenter og kvinner med innvandrerbakgrunn som gjennom skole og jobb tilsynelatende klarer seg fint i det norske samfunnet, men som av ulike grunner holder seg unna arenaer som lærer dem å sette selvstendige sosiale og seksuelle grenser og ta livets store veivalg selv.

Dette er en av vår tids kvinnekamper: Jenter som må leve ærbare liv fra de er ganske små. Jeg håper at årets kvinnedagsmarkering får det til å single i både glasstak og glassvegger.

Dette er en kommentar. Kommentarene skrives av Aftenpostens kommentatorer eller fast tilknyttede spaltister. Kommentarene gir uttrykk for skribentens analyser og meninger. Hvis du ønsker å svare på kommentaren, kan du lese hvordan her.

I likestillingsdebatten har vi en debatt om det finnes «glasstak», altså en begrensning som kvinner på vei oppover i arbeids— og næringsliv møter når de nærmer seg toppen. Det er en viktig debatt.

Men vi snakker lite om «glassvegger». Jenter som lever i samme samfunn som oss, som vokser opp side om side med våre barn, men ikke sammen med dem.

Les hele saken med abonnement