Alle vil hjelpe læreren, men lærerne må først og fremst hjelpe seg selv | Helene Skjeggestad

Det eneste lektor Skjeggestad delte med sine kolleger, var fisketurer. Slik kan det ikke være i dag.

Dette er en kommentar. Kommentarene skrives av Aftenpostens kommentatorer eller fast tilknyttede spaltister. Kommentarene gir uttrykk for skribentens analyser og meninger. Hvis du ønsker å svare på kommentaren, kan du lese hvordan her.

«Mrs. Gaskell og hennes sosiale romaner».

De svarte bokstavene er skrevet på skrivemaskin på et tykt, gulnet papir. Lenger ned på siden står det «Av Karsten Skjeggestad. Hovedoppgave. Høstsemesteret 1945». Den gule bunken med papirer henger kun sammen med tre stifter og ser ikke veldig innbydende ut der den står i bokhyllen. Men den representerer min families klassereise fra bondesamfunnet til middelklassen – og det midt under krigen.

Les hele saken med abonnement