Norden på vei mot felles forsvar? | Nils Morten Udgaard

  • Nils Morten Udgaard
En svensk panserbataljon på Os i forbindelse med militærøvelsen Trident Juncture i oktober, den største NATO-øvelsen i Norge siden den kalde krigen.

Det skjer litt under radaren. Norge, Sverige og Finland trekkes tettere sammen i forsvarssamarbeid.

Dette er en kommentar. Kommentarene skrives av Aftenpostens kommentatorer eller fast tilknyttede spaltister. Kommentarene gir uttrykk for skribentens analyser og meninger. Hvis du ønsker å svare på kommentaren, kan du lese hvordan her.

Det skjer nå store endringer i Nordens forsvarstenkning – symbolisert ved svenske jagerfly som eskorterer tunge amerikanske B-52-bombefly på omfattende og regelmessige øvelser over Østersjøen og nordiske land. Sverige og Finland koordinerer og trener i dag sitt forsvar sammen med USA og NATO-land i et omfang vi aldri har sett tidligere. Samtidig vokser det frem et nordisk militært samarbeid som betyr at Norge – i tillegg til forsvaret av Nord-Atlanteren – også trekkes nærmere forsvaret av NATOs østgrense i Baltikum.

Dette er en utvikling som skjer i det stille, uten at noen slår seg på brystet. Så sent som 13. november i år møttes de fem nordiske forsvarsministre i Oslo og vedtok en felles «visjon»: Vi vil fordype vårt forsvarssamarbeid «i fredstid, ved kriser og under konflikter».

Les hele saken med abonnement