Kommentar

Byrådspartiene i Oslo beveger seg på grensen av det akseptable. E18 ligger tross alt inne i planene | Andreas Slettholm

 • Andreas Slettholm
  Kommentator

Her på Lysaker er det planlagt for lite miljøvennlige løsninger fra Bærums side, mener Oslo-byrådet. Stein Bjørge

Politikerne ble enige om å være uenige om E18-utbyggingen i juni. Nå er de ikke engang enige om det de ble enige om.

Kommentar
Dette er en kommentar. Den gir uttrykk for skribentens analyser og meninger.

Oslos samferdselsbyråd Lan Marie Ngyuen Berg (MDG) kunne smile så mye hun ville. Det var likevel ingen tvil om at valgløftet - «ikke en meter ny E18» - var brutt etter intense Oslopakke 3-forhandlinger i juni. Uansett om man forsto løftet bokstavelig eller billedlig: Resultatet blir ny E18 til milliarder av kroner.

Hovedgrepet som sikret en fornyet avtale om Oslopakke 3, var strengt tatt at partene ble enige om å være uenige: Planleggingen av størstedelen av E18 utsettes.

Vil fremme innsigelse

Det de derimot var enige om, var at delen av E18 som ligger nærmest Oslo-grensen skulle settes i gang uten forsinkelser. Bærum kommune har nå fremmet reguleringsplanen. Da velger Oslo-byrådet å komme med kraftige protester.

Oslo-byrådet vil at Bærum skal sette ned fartsgrensen til 70 km/t og lage «bytilpasset vei» fra Fornebukrysset og inn mot Oslo. De mener også at planen for deler av strekningen er i strid med intensjonene i avtalen, og etterlyser mer sykkel- og kollektivvennlige løsninger ved trafikknutepunktet Lysaker.

At Oslo-byrådet er uenige i disse spørsmålene, er ikke overraskende. Verre er det at det ligger an til en formell innsigelse mot reguleringsplanen når spørsmålet behandles i bystyret på onsdag. Det vil kunne bety ytterligere forsinkelser, med megling hos Fylkesmannen. Saken kan til slutt havne hos kommunalminister og Bærumsmann Jan Tore Sanner (H) – forutsatt at det skjer før stortingsvalget.

Skaper dårligere samarbeidsklima

Dette er vanskelig ikke å lese dette som en omkamp om E18 etter Oslopakke 3-forhandlingene. Dermed blir samarbeidsklimaet enda dårligere rundt det ganske skjøre kompromisset Oslopakke 3. De skarpe reaksjonene fra Bærum er forståelige.

Oslopakke 3 i realiteten en dragkamp om milliardressurser der Oslo og Akershus har innsett at de står best sammen. Gjennom forhandlinger kommer man frem til en prioriteringsliste over nødvendige samferdselsprosjekter, der de ulike kommunene naturligvis har ulike interesser. Ingen ønsker å bryte samarbeidet, fordi de vet at det ikke finnes noe like godt alternativ til denne organiseringen.

Likevel går det naturligvis en grense for hva aktørene kan akseptere. Når det gjelder E18, opererer byrådspartiene i Oslo i grenseland.

 • BAKGRUNN: Aftenposten spurte Lan Marie Nguyen Berg: Spiser du E18-kamelen med et smil?

«Biler er som gass»

Oslo-byrådet anser først og fremst E18 som et prosjekt som øker veikapasiteten, noe de igjen regner med at vil øke utslippene.

Fagfolk er ikke samstemt i om det er slik at bedre veikapasitet automatisk øker trafikken. Transportøkonomisk institutts Aud Tennøy mener at biler er som gass - de fyller den plassen man gir dem. Vegvesenet er uenige, i hvert fall har de større tro på bompenger som trafikkreduserende virkemiddel.

Foruten en klart forbedret trafikkavvikling, er forkjemperne av ny E18 også opptatt av byutviklingsmulighetene som ligger i prosjektet. Tunneler i de mest befolkningstette områdene vil gi enorme muligheter. Oslos største veiprosjekt, Bjørvikatunnelen, viste hvilket byutviklingspotensial en ny vei kan gi. Dessuten er det et poeng at en utbygging vil føre til en klart bedre fremkommelighet for buss og sykkel.

Bærums tur nå

Det er likevel ikke gitt at det er riktig prioritering å sette i gang med et av de aller dyreste prosjektene i Oslopakke 3-pakken. Behovet for en ny sentrumstunnel for T-banen er også stort, for eksempel.

Men Oslopakken er et spleiselag, og i Bærum eksisterer det en velbegrunnet oppfatning av at det er deres tur nå. De har ventet på en ny E18 i nærmere 40 år, og den har vært skjøvet på i prioriteringslisten lenge. De har sett Bjørvikatunnelen, T-baneringen og Lørenbanen materialisere seg, mens Follobanen er på god vei. Det skal riktignok sies at Oslopakke-penger også har finansiert dobbeltspor på toget mellom Lysaker og Asker. Fornebubanen er også endelig i gang, noe som også vil komme bæringer til gode.

Endte med bygging av E18

Alle disse argumentene har vært på bordet før, og det endte i forliket om Oslopakke 3 i juni. Der ligger E18 inne, og da må partene forholde seg til det.

Det er ikke spesielt tillitvekkende at byrådspartiene i Oslo velger omkamp og trenering ved første korsvei. Man kan ta seg i å lure på hvordan det skal gå når det virkelige stridsspørsmålet - neste del av E18-utbyggingen - skal avgjøres. Beleilig nok står det i avtalen at disse planene ikke «kan forventes å foreligge» før mot slutten av 2019.

Byrådet er nok veldig glade for at det tilfeldigvis er rett etter neste kommunevalg. For det kan fort bli noen meter E18 til.


Les mer om

 1. Miljøpartiet De Grønne (MDG)
 2. E18
 3. Byrådet (Oslo)

Relevante artikler

 1. OSLOBY

  Oslo ypper til ny krangel om E18. «Filibustertaktikk», mener Bærums ordfører.

 2. OSLOBY

  Ny E18-krangel: Tvinger Oslo til å «holde seg unna» resten av utbyggingen

 3. NORGE

  Varsel i notat: Dette er konsekvensene om forhandlingene om E18 bryter sammen

 4. NORGE

  Vil ha omkamp om E18 - nå møtes partene igjen

 5. OSLOBY

  Ap på Stortinget overkjører Oslo og sikrer E18-utbygging

 6. OSLOBY

  Oslo og Viken klarer ikke å bli enige om ny E18. Dagens møte skar seg, men de gir ikke opp.