Kommentar

Høyesterett inn på banen

HAMAR (Aftenposten): Forsvareren anker. Saken mot Rune Øygard byr på prosessuelle utfordringer for lagmannsretten.

 • Inge D. Hanssen
  rettskommentator

Dommerne i ankesaken har vært nødt til å ta stilling til vanskelige prosessuelle spørsmål om bevisavskjæring, lukkede dører og fremleggelse av medisinske journaler.

Forsvarer Mette Yvonne Larsen har anket en av avgjørelsene inn for Høyesterett. Det betyr at Høyesteretts ankeutvalg må komme med en beslutning i løpet av få dager – før juryen skal avgjøre skyldspørsmålet.

Spørsmålet Høyesterett må ta stilling til, er om professor Lars Weisæth som privat sakkyndig, kan forklare seg om Øygards psykiske helse. Statsadvokat Thorbjørn Klundseter protesterte, og fikk lagmannsrettens medhold.

Lagmannsretten mener at opplysninger om de belastninger saken har påført Øygard må komme frem, men at det er opp til juryen å vurdere hvilken betydning disse kan ha for tiltaltes forklaring og fremtoning i retten. Juryen skal vurdere bevisene, ikke et sakkyndig vitne.

Posttraumatisk stresslidelse.

Forsvareren begrunnet sitt standpunkt blant annet med at aktor får lov til å føre psykologspesialist Pål Vegard Hagen som vitne. Han forklarte seg for retten mandag.

Psykologens konklusjon er at jenta har en posttraumatisk stresslidelse etter forholdet til Rune Øygard. I samtalene med ham beskrev jenta både sinne og ubehag over minnene om de mange samleiene med den tidligere ordføreren.

— Jeg fant ingen grunn til å tvile på det hun fortalte meg, sier Hagen i retten.

Et av grunnkriteriene for en posttraumatisk stresslidelse er at noe alvorlig har skjedd – men må det nødvendigvis være seksuell omgang?

— Kan for eksempel vold være årsak til en slik diagnose? spør forsvarer Larsen.

Hun får bekreftende svar fra vitneboksen, og vi aner et prosedyrepoeng fra forsvarersiden.

Vitnepsykologi.

Et annet stridsspørsmål har vært om forsvareren får lov til å føre psykolog Ellen Wessel som sakkyndig vitne. Hun er ekspert på vitnepsykologi.

Igjen henviser lagmannsretten til at det er juryen som foretar bevisvurderingen, og at jurymedlemmene ikke behøver noen form for opplæring i dette fra en sakkyndig.

Samtidig mener retten at det ikke er noen grunn til å si nei til et bidrag som kan gjøre bevisvurderingen sikrere. Wessel får derfor anledning til å forklare seg, men med klare begrensninger: Hun kan gi en generell redegjørelse for faget vitnepsykologi, men holde seg langt unna eksempler fra denne saken.

Lukkede dører.

Mandag forklarte en tidligere kjæreste av fornærmede seg for lukkede dører. Gjennom tekstmeldinger og jentas egen forklaring er det ting som tyder på at hun inngikk kjæresteforholdet med gutten under sterk påvirkning fra Øygard. Det skulle nærmest være et skalkeskjul for at forholdet til Øygard ikke skulle bli oppdaget.

På grunn av rettens kjennelse er vi avskåret fra å referere hva den 17 år gamle gutten sa om dette.

Retten avsa også kjennelse for lukkede og referatforbud dører da to voksne kvinner i forrige skulle forklare seg om sitt forhold til Øygard. Midt under forklaringen til den ene av dem, omgjorde lagmann Ørnulf Røhnebæk rettens beslutning: Referatforbudet skulle ikke gjelde for hva kvinnen hadde sett og observert mellom jenta og Øygard.

Lagmannen hadde nok en avgjørelse i Høyesterett fra 2007 i tankene.

Der heter det at et referatforbud ikke skal strekkes lenger enn høyst nødvendig.

inge.d.hanssen@aftenposten.no

Inge D. Hanssen, Aftenpostens rettskommentator. Signe Dons

Les mer om

 1. Kultur

Relevante artikler

 1. NORGE

  Nekter straffskyld for 17 år gammelt drap – nå starter rettssaken

 2. NORGE

  Aktor: - Det var tiltalte som kvalte Kristin i 1999

 3. NORGE

  Vollen-drapet: Drapstiltalt 16-åring måtte føres ut av rettssalen

 4. KOMMENTAR

  Inge D. Hanssen: Det er ikke ofte vi opplever en så selvkritisk administrator i en norsk rettssal

 5. NORGE

  Vollen-drapet: 15-åringen ble dømt frisk nok til fengsel. Siden har hun vært tvangsinnlagt på psykiatrisk.

 6. NORGE

  Tromsdals forsvarer forbannet over bevislekkasje