Er det mulig å harselere med Israel uten å bli anklaget for jødehat? | Frank Rossavik

Tegning for The New York Times

Amerikansk storavis kutter ut politiske karikaturtegninger. Får de hårsåre all makt?

Dette er en kommentar. Kommentarene skrives av Aftenpostens kommentatorer eller fast tilknyttede spaltister. Kommentarene gir uttrykk for skribentens analyser og meninger. Hvis du ønsker å svare på kommentaren, kan du lese hvordan her.

Tegningen er hard og ikke lett å le av. Kanskje er den så svak at den ikke burde ha vært kjøpt inn og publisert av The New York Times. Men er den antisemittisk?

Israels statsminister Benjamin Netanyahu er førerhund for en blind Donald Trump, USAs president. Ingen av dem er gjengitt fordelaktig, som vanlig i karikaturtegninger. Netanyahu har en davidsstjerne hengende rundt halsen, Trump har en kippa på hodet.

Les hele saken med abonnement