Philip Manshaus er en ytterst farlig mann i mange år fremover | Inge D. Hanssen

Unni Fries er en av Manshaus’ to forsvarere i Asker og Bærum tingrett.

Forsvareren hevder at Manshaus må frifinnes fordi det er tvil om tilregneligheten.

Dette er en kommentar. Kommentarene skrives av Aftenpostens kommentatorer eller fast tilknyttede spaltister. Kommentarene gir uttrykk for skribentens analyser og meninger. Hvis du ønsker å svare på kommentaren, kan du lese hvordan her.

For oss som har fulgt straffesaken, er det lett å slutte seg til statsadvokat Johan Øverberg når han legger ned påstand om at Philip Manshaus må dømmes til forvaring i 21 år med en minstetid på 14 år.

Det er den strengeste straffen Manshaus kan idømmes. En annen påstand ville ha vært uforsvarlig.

Les hele saken med abonnement