Kommentar

Philip Manshaus er en ytterst farlig mann i mange år fremover | Inge D. Hanssen

Forsvareren hevder at Manshaus må frifinnes fordi det er tvil om tilregneligheten.

Unni Fries er en av Manshaus’ to forsvarere i Asker og Bærum tingrett.
  • Inge D. Hanssen
    Inge D. Hanssen
    Rettskommentator

For oss som har fulgt straffesaken, er det lett å slutte seg til statsadvokat Johan Øverberg når han legger ned påstand om at Philip Manshaus må dømmes til forvaring i 21 år med en minstetid på 14 år.

Det er den strengeste straffen Manshaus kan idømmes. En annen påstand ville ha vært uforsvarlig.

Les hele saken med abonnement