Kommentar

Punktum er satt

 • Inge D. Hanssen
  rettskommentator

Etter en så grundig dom kan vi sette punktum for Anders Behring Breivik i rettsapparatet. Påtalemyndigheten lever godt med denne dommen.

Kommentar
Dette er en kommentar. Den gir uttrykk for skribentens analyser og meninger.

Den enstemmige dommen i Oslo tingrett på 21 års forvaring er i tråd med den alminnelige rettsoppfatning. Det er viktig at dommen i en så stor og alvorlig sak har solid forankring i befolkningen og hos de mange som er berørt av de bestialske handlingene 22. juli i fjor.

Før retten ble hevet klokken 17.30 i dag, gjorde Behring Breivik det klart at han ikke kommer til å anke dommen.

INGE D. HANSSEN Signe Dons

En halvtime senere bekreftet Riksadvokaten at heller ikke aktoratet vil anke. En anke fra påtalemyndigheten måtte eventuelt begrunnes med at tingretten legger feil jus til grunn for dommen – eller at retten tar feil i sin vurdering av bevisene. Det skulle godt gjøres.Retten sier at den ved vurderingen av tvilen når det gjelder tilregnelighet, legger til grunn Høyesteretts praksis. Det samme gjorde aktoratet i sin prosedyre.

Etter en omfattende og nøye vurdering av det samlede bevisbilde konkluderer retten med at Behring Breivik ut over enhver rimelig tvil ikke var psykotisk 22. juli i fjor og derved er strafferettslig tilregnelig.

Statsadvokatene Inga Bejer Engh og Svein Holden vurderte tvilen om tilregneligheten som noe større enn det retten gjør. De la ned påstand om utilregnelighet og overføring til tvungent psykisk helsevern.

Subsidiært mente aktoratet at Behring Breivik måtte idømmes 21 års forvaring. Når retten godtar påtalemyndighetens subsidiære påstand, var det liten grunn til at den samme påtalemyndigheten skulle angripe dommen gjennom en anke.

Dommer Wenche Elizabeth Arntzen og de andre dommerne går nøye inn på premissene til de rettspsykiatrisk sakkyndige. De to sakkyndigparene har nærmest konsekvent foretatt ulike vurderinger.

Retten nærmest smadrer den rettspsykiatriske erklæringen til Torgeir Husby og Synne Sørheim og legger Terje Tørrisen og Agnar Aspaas' erklæring til grunn.

Ved en eventuell anke måtte påtalemyndigheten ha overbevist lagmannsretten om at den første rapporten har større beviskraft enn tingretten gir den. Det hadde vært en tung utfordring for aktorene.

Etter mitt syn kan påtalemyndigheten leve godt med den dommen som nå foreligger.

Tingretten finner ingen psykotisk tiltalt; den finner en farlig mann. Farlig i mange, mange år fremover.

På cellen får Behring Breivik god tid til å studere dommen.

Den handler om ham – og den mest bestialske kriminelle handling som er begått på norsk jord.

Les mer om

 1. Kultur

Relevante artikler

 1. KOMMENTAR

  Philip Manshaus er en ytterst farlig mann i mange år fremover

 2. NORGE

  18-åring dømt til 13 års forvaring for Vinstra-drapet

 3. KOMMENTAR

  Rettspsykiaterne finner ikke fnugg av psykotisk tenkning hos Manshaus.

 4. KOMMENTAR

  Dommen ble som ventet. Det kunne ikke bli noe annet enn 21 års forvaring for Philip Manshaus.

 5. NORGE

  Disse skal undersøke Philip Manshaus

 6. NORGE

  Philip Manshaus dømt til 21 års forvaring