Ikke alle elsker Raymond | Joacim Lund

  • Joacim Lund

... men selv skolemat kunne vunnet velgernes hjerter dersom visjonene var større.

Dette er en kommentar. Kommentarene skrives av Aftenpostens kommentatorer eller fast tilknyttede spaltister. Kommentarene gir uttrykk for skribentens analyser og meninger. Hvis du ønsker å svare på kommentaren, kan du lese hvordan her.

Det er nå det gjelder. Men det ser ikke helt lyst ut for Arbeiderpartiet. Ikke nasjonalt, og ikke i Oslo. I den siste nasjonale målingen fra Aftenposten og NRK før valget faller oppslutningen med fem prosentpoeng. I Oslo falt Arbeiderpartiet omtrent tilsvarende før sommeren, og har holdt seg der.

Tilbakegangen skyldes neppe en enkeltsak. Raymond Johansen mener selv at noe av fallet skyldes Arbeiderpartiets ansvarlige, men upopulære miljø- og klimapolitikk.

Les hele saken med abonnement