Ropene om strengere straffer har stilnet

Justiskomiteens leder, Per-Willy Amundsen (Frp), er en kjent eksponent for strengere straffer. Både som justisminister og så sent som i januar leverte han forslag om høynet straffenivå.

Straffenivået er ofte høyere enn det folk synes er riktig. Og flertallet er mot straff for cannabis.

Dette er en kommentar. Kommentarene skrives av Aftenpostens kommentatorer eller fast tilknyttede spaltister. Kommentarene gir uttrykk for skribentens analyser og meninger. Hvis du ønsker å svare på kommentaren, kan du lese hvordan her.

– Dette er det mest betente spørsmålet en justispolitiker kan begi seg ut på.

Sitatet i Klassekampen tilhører Høyres Peter C. Frølich i 2018.

Les hele saken med abonnement