Den stille streiken

Også en rettsstat må vedlikeholdes. Men slikt er vi ikke flinke til her i landet. Det er en oppskrift på en langsom uthuling av rettssikkerheten.

Forsvarsadvokater streiker. Høyesterettsjustitiarius Toril Øie er bekymret for konsekvensene.

Høyesterett er bekymret, kan Advokatbladet fortelle. For i to måneder nå har forsvarsadvokatene streiket. De fører ikke sine saker for Høyesterett. Nå stopper det opp. Og det uten at knapt noen legger merke til denne stille streiken.

Unntatt dem som venter på å få sine saker avgjort. Ofte unge mennesker, der forskjellen på ubetinget fengsel og samfunnsstraff kan være avgjørende for et helt liv. Det er slike skjebner på vent høyesterettsjustitiarius Toril Øie bekymrer seg for.

Les hele saken med abonnement