Somling, rot og ulovligheter

  • Joacim Lund
Statsministeren formelig strålte da hun mottok 456 sider kritikk av hvordan hun har håndtert pandemien.

Koronakommisjonen gir en fascinerende beskrivelse av spillet bak kulissene. Men mest oppsiktsvekkende er det som ikke står der.

Dette er en kommentar. Kommentarene skrives av Aftenpostens kommentatorer eller fast tilknyttede spaltister. Kommentarene gir uttrykk for skribentens analyser og meninger. Hvis du ønsker å svare på kommentaren, kan du lese hvordan her.

– Jeg skulle gjerne gitt deg blomster, sa statsminister Erna Solberg til Koronakommisjonens leder, professor Stener Kvinnsland, da hun fikk kommisjonens rapport på onsdag.

Det lå en viss symbolikk i at han ikke fikk en kvast. Solberg hadde all grunn til å anta at de 456 sidene inneholdt ramsalt kritikk av hvordan hun selv, resten av regjeringen, Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet har håndtert pandemien.

Les hele saken med abonnement