Kommentar

Internett er det perfekte bedet for antisemittisme

Å søke opp kvalitetsinformasjon før konspirasjonsmøkka tar plass, kan holde det moralske immunforsvaret sterkt.

Auschwitz 2016. Det er tvilsomt at smittesituasjonen tillater utenlandsreiser dette året. Men regjeringen understreker at tilskuddsordningen gjelder også for turer innenlands. Det er bra, skriver Ingeborg Senneset. Foto: Ingeborg Senneset

  • Ingeborg Senneset
    Ingeborg Senneset
    Journalist

Det er ikke lett å bryte koronalydmuren, men noen like nye som urgamle problemstillinger, skinner heldigvis gjennom.

Onsdag morgen, i forbindelse med Den internasjonale holocaustdagen, la regjeringen frem nye tiltak mot antisemittisme. De kommer i form av en fornyelse og videreføring av handlingsplanen mot antisemittisme fra 2016.

Nytt i planen for 2020–2024 er et prosjekt som skal følge med på antisemittiske ytringer på sosiale medier og internett ellers. Fortjenstfullt, men ekstremt vanskelig. Kodeord, skjulte grupper og stadig oppblomstring av nye kanaler er blant hindringene.

Bilder fra Auschwitz og Twitter. Foto: Ingeborg Senneset

Det er lett å luke ut «jødesvin» tastet i et kommentarfelt på Facebook. Vanskeligere er det om en metafor for at jødeutryddelsen ikke tok mange nok liv, bakes inn i en tallrekke og synges på Tiktok.

Ungdommer møter ikke skjellsordet «jøde» i skolegården når de har hjemmeskole. I stedet kan de havne i en spiral med konspirasjonstenkning i videoer og memes, små drypp av «informasjon» som i verste fall forringer motstanden mot antisemittisme.

Mange opererer i direktemeldinger og undertråder, hvor de stiller insinuerende spørsmål ved historien.

Var det egentlig så mange som døde?

Fantes det egentlig utryddelsesleirer?

Var det ikke bare arbeidsleirer?

Døde de ikke bare av sykdom?

Hadde de ikke badebasseng i den såkalte dødsleiren?

Holocaust begynte ikke med utryddelse

I 2016 tok jeg ferie for å besøke utryddelsesleiren Auchzwitz.

Den polske guiden hadde fortalt historiene utallige ganger. Sulten. Frosten. Heten. Torturen. Barna. Dødsmarsjen. Gjengitt tallene. 75 prosent av nyankomne drept umiddelbart. 25 prosent led en sakte død. 430.000 ungarske jøder. 15 sekunder på toalettet. 1,3 millioner utryddet totalt.

Små dråper historiebenektelse eller revisjonisme er kanskje gift. Men alle små dråper historie, kunnskap og empati er som mentale vaksiner, skriver Ingeborg Senneset. Foto: Aftenposten

På fire timer loste han oss gjennom fem skammelige år.

Les hele saken med abonnement