Unge har god grunn til å bekymre seg for fremtiden

Det kan være god grunn for ungdom i dag å frykte å havne utenfor arbeidsmarkedet, mener Aftenpostens kommentator.

Hva blir meningen med livet når samfunnet ikke har bruk for at du bidrar?

Dette er en kommentar. Kommentarene skrives av Aftenpostens kommentatorer eller fast tilknyttede spaltister. Kommentarene gir uttrykk for skribentens analyser og meninger. Hvis du ønsker å svare på kommentaren, kan du lese hvordan her.

De som er så heldige at de ble født i Vesten, for ikke å si lykkelandet Norge, har kunnet regne med å få det bedre enn sine foreldre. Velstanden og levestandarden har økt fra generasjon til generasjon, og foreldre har kunnet slå seg til ro med at barna får et bedre, enklere og lykkeligere liv enn det de hadde.

Unge mennesker har i to oppslag i Aftenposten denne uken fortalt om psykiske helseplager som følge av skolepress, og om frykten for å ende opp uten fast jobb. Det har nok alltid vært tøft å være ungdom. De årene i livet er, og skal være, preget av tro og tvil, og av usikkerhet om hva du skal studere og hva du skal bli. For de aller fleste har likevel vissheten om at du kommer til å bidra, og at samfunnet har bruk for deg, ligget i bunnen.

Les hele saken med abonnement