Kommentar

Det utføres for mange helseundersøkelser av friske personer | Helene Skjeggestad

  • Helene Skjeggestad
    Helene Skjeggestad
    Journalist

La oss prøve noe nytt: Det er ikke alltid bedre med en helsetest for mye enn en for lite.

«Vi sykeliggjør selve livet», skrev legen Gisle Roksund i et debattinnlegg i Dagbladet tidligere i år. Den frittalende spesialisten i allmenn- og samfunnsmedisin slår videre fast at det norske helsevesen har et overforbruk av enkelte helsetjenester.

At nordmenn tilbys for mye helsehjelp, snur opp ned på i hvert fall denne kommentatorens ryggmargsrefleks; nemlig at en bedring av helsevesenet må bety at flere får tilgang til bedre og et større utvalg av tjenester.

Les hele saken med abonnement