Det utføres for mange helseundersøkelser av friske personer | Helene Skjeggestad

La oss prøve noe nytt: Det er ikke alltid bedre med en helsetest for mye enn en for lite.

Dette er en kommentar. Kommentarene skrives av Aftenpostens kommentatorer eller fast tilknyttede spaltister. Kommentarene gir uttrykk for skribentens analyser og meninger. Hvis du ønsker å svare på kommentaren, kan du lese hvordan her.

«Vi sykeliggjør selve livet», skrev legen Gisle Roksund i et debattinnlegg i Dagbladet tidligere i år. Den frittalende spesialisten i allmenn- og samfunnsmedisin slår videre fast at det norske helsevesen har et overforbruk av enkelte helsetjenester.

At nordmenn tilbys for mye helsehjelp, snur opp ned på i hvert fall denne kommentatorens ryggmargsrefleks; nemlig at en bedring av helsevesenet må bety at flere får tilgang til bedre og et større utvalg av tjenester.

Les hele saken med abonnement