Kommentar

Den største politiskandalen i fredstid er et faktum

  • Inge D. Hanssen
    Inge D. Hanssen
    Rettskommentator

En knusende dom mot Eirik Jensen.

Kommentar
Dette er en kommentar. Den gir uttrykk for skribentens analyser og meninger.

Med bakgrunn i dommen fra tingretten er det ikke overraskende at den tidligere politimannen Eirik Jensen er dømt til 21 års fengsel i lagmannsretten. På ett punkt er dommen i ankesaken faktisk strengere enn i tingretten.

Det mest nedverdigende for Jensen må være at retten blankt avviser hans forklaring. Ikke på noe punkt legger retten forklaringen hans til grunn for dommen.

– Lagmannsretten fester ikke lit til Jensens forklaring, er gjennomgangstonen i dommen.

Cappelen er troverdig

Og kanskje verst for Jensen: Retten mener at hans gode uvenn Gjermund Cappelen har avgitt en troverdig forklaring om importen av hasj i de ti årene tiltalen omfatter. Cappelens forklaring er hovedbeviset mot Jensen, en forklaring retten mener støttes av andre opplysninger i saken.

Det heter i dommen at lagmannsretten «ser fullstendig bort fra» Eirik Jensens forklaring om at kontakten med Cappelen kun var av politifaglig karakter. Det samme gjelder Jensens forklaring om at han aldri har mottatt penger fra Cappelen. Retten mener at blant annet SMS-utveksling mellom dem bekrefter at Jensen har bedt om utbetalinger fra Cappelen.

Les også

Aftenposten mener: Gransk Oslo-politiet nå!

Tonnevis med hasj

Tiltalen mot Jensen omfatter medvirkning til innførsel av 13,9 tonn hasj. Da er det en dråpe i havet når lagmannsretten nedjusterer mengden med 150 kilo. Det skjer på grunnlag av Cappelens forklaring om at disse 150 kiloene allerede befant seg i Norge da han overtok hasjen fra en annen importør. Derfor kan ikke Jensen dømmes for medvirkning til innførsel av hasj som allerede var i landet.

I retten hevdet Eirik Jensen at Cappelen skrøt på seg innførsel etter innførsel for å skaffe seg størst mulig strafferabatt ved å angi Jensen som medhjelper i innførsel av tonn etter tonn. Jensen mente at Cappelen ikke var så stor i bransjen som han ga uttrykk for.

Igjen får Cappelen terningkast seks av lagmannsretten. Også her mener retten at Cappelen forklarer seg detaljert om hver enkelt innførsel – retten kan ikke se at han har forklart seg uriktig på noe punkt.

– Jensens forklaring kan utelukkes, oppsummerer dommerne i lagmannsretten.

Sterk kritikk av politiledelsen

Lagmannsretten karakteriserer Jensens oppfølgning av Cappelen som informant eller kilde som «underlig». Han brøt alle instrukser og regler for informantbehandling, blant annet gjorde han seg skyldig i at møtene ikke var kontrollerbare. Han møtte Cappelen alene – ifølge instruksen skulle det alltid være to tjenestemenn i møter med informanter.

I dommen retter lagmannsretten skarp kritikk mot Jensens overordnede i Oslo-politiet. Flere kolleger av Jensen meldte fra til ledelsen om Jensens regelbrudd, men ingenting skjedde. Retten karakteriserer dette som kvalifisert svikt i oppfølgningen av Jensens arbeidsoppgaver.

Les også

Eirik Jensen ble pågrepet i rettssalen i det dommeren tok en pause

Nødvendig med gransking

Etter min oppfatning bør lagmannsrettens vurdering danne utgangspunkt for den gransking av Oslo-politiet som nå tvinger seg frem. Hvordan kunne Jensen i 20 år drive kriminell virksomhet sammen med landets største importør av hasj uten at noen grep inn?

Hadde ledelsen i Oslo-politiet gjort jobben sin, kunne samarbeidet mellom Jensen og Cappelen vært avdekket for mange år siden. Med andre ord: Den største politiskandalen i norsk etterkrigshistorie kunne muligens ha vært avverget.

Her må alle kort på bordet. Det er nødvendig av hensynet til tilliten til politiet.

Større inndragning

Retten er overbevist om at Jensen i alle disse årene har hatt en kilde til kontanter som han ikke har forklart seg om i retten. Denne kilden mener retten er Gjermund Cappelen.

Lagmannsretten avviser Jensens forklaring om at han selv betalte for oppussingen av det berømmelige badet. Det gjelder også hans forklaring på andre punkter i tiltalen som gjelder grov korrupsjon. Retten finner ham skyldig på alle punkter og støtter seg til forklaringen fra Gjermund Cappelen.

Dommen i korrupsjonsdelen er faktisk strengere enn i tingretten. Tingretten dømte Jensen til inndragning av 668.000 kroner. Lagmannsretten lander på 1,418 millioner.

Les også

Lederen av justiskomiteen på Stortinget: – Dommen mot Eirik Jensen er dypt alvorlig

Anke?

Skyldspørsmålet er nå avgjort for Eirik Jensen. Jeg ser ikke bort fra at han vil anke til Høyesterett over straffeutmålingen. En eventuell anke over saksbehandling eller lovanvendelse tror jeg har små muligheter til å nå gjennom i vår øverste domstol.

Gjermund Cappelen mener at han bør ha større strafferabatt enn han fikk i tingretten. Der fikk han 15 års fengsel. I ankesaken var aktors påstand 14 år, dommen lyder på 13 år. Cappelen selv mener at riktig straff er 10–11 års fengsel, så en anke er kanskje ikke fjernt for ham. Et mindretall i retten mente 14 år var riktig straff, et annet mindretall stemte for 12 års fengsel.

Jensen ble pågrepet

Allerede i første pause ble Eirik Jensen pågrepet av folk fra Spesialenheten og vil bli begjært varetektsfengslet. Begrunnelsen for en eventuell fengsling er at det kan virke støtende på folks rettsoppfatning at en korrupt politimann som er dømt til 21 års fengsel, får gå fri inntil det foreligger rettskraftig dom. Spesialenheten vil nok også hevde at det er fare for at Jensen vil unndra seg straffen dersom han er på frifot.

Tøffe soningsforhold

Med en dom på 21 års fengsel kan Eirik Jensen begjære seg løslatt etter 14 års soning. Det er lenge til.

Den tidligere politimannen risikerer langt tøffere soningsforhold enn de fleste andre innsatte. Årsaken er åpenbar: I fengslene våre er det mange innsatte som er dømt på grunnlag av Eirik Jensens virke som politimann.

Det faktum at mange muligens vil være ute for å «ta» Jensen bak fengselets høye murer, blir en utfordring for Kriminalomsorgen.

I enkelte kriminelle kretser i hovedstaden mottas dommen mot Jensen med stor tilfredshet. I gjengmiljøet feiret man visstnok med stor kakefest.

Les mer om

  1. Eirik Jensen-saken
  2. Eirik Jensen
  3. Gjermund Cappelen