Den største politiskandalen i fredstid er et faktum

En knusende dom mot Eirik Jensen.

Dette er en kommentar. Kommentarene skrives av Aftenpostens kommentatorer eller fast tilknyttede spaltister. Kommentarene gir uttrykk for skribentens analyser og meninger. Hvis du ønsker å svare på kommentaren, kan du lese hvordan her.

Med bakgrunn i dommen fra tingretten er det ikke overraskende at den tidligere politimannen Eirik Jensen er dømt til 21 års fengsel i lagmannsretten. På ett punkt er dommen i ankesaken faktisk strengere enn i tingretten.

Det mest nedverdigende for Jensen må være at retten blankt avviser hans forklaring. Ikke på noe punkt legger retten forklaringen hans til grunn for dommen.

Les hele saken med abonnement