Innvandringsfryktens syv stadier | Frank Rossavik

Innvandringspolitikk driver en del til raseri, noen til konspirasjonsteorier og enkelte til ekstremisme. Man kan prøve å forstå.

Dette er en kommentar. Kommentarene skrives av Aftenpostens kommentatorer eller fast tilknyttede spaltister. Kommentarene gir uttrykk for skribentens analyser og meninger. Hvis du ønsker å svare på kommentaren, kan du lese hvordan her.

Her er en tenkt utviklingsbane for en på 50+ som nå stoler kun på «nye medier», og som skriver illsinte innlegg i sosiale medier og kommentarfelt:

1. Stadium én: Stadig flere fremmede er synlige i gatebildet. Hva gjør det med Norge? Hvorfor skriver mediene ikke om det? Hvorfor sier bare Fremskrittspartiet noe?

Les hele saken med abonnement