Kommentar

Russland er vinneren i nord | Helene Skjeggestad

 • Helene Skjeggestad
  Helene Skjeggestad
  Korrespondent i Russland

Vestleiren er ankomstsenteret for flyktninger i Kirkenes. Hit sendes flyktninger som passerer den norsk-russiske grensen på Storskog. Flyktningene har blitt en del av en tautrekking mellom Norge og Russland i nord. Foto: Poppe, Cornelius

Nesten alle taper i håndteringen av uttransporteringen av asylsøkere over den norsk-russiske grensen. Bare én aktør vinner. Det er Russland.

Kommentar
Dette er en kommentar. Den gir uttrykk for skribentens analyser og meninger.

OPT_tautrekkinginord-crBqTUu6TH.jpg

Sergej Lavrov sier at Russland vil ha en pause i uttransporteringen av migranter fra Norge. Sylvi Listhaug (Frp) sier at det ikke er nødvendig å gå veien om Russland for å sende ut grunnløse asylsøkere.

NYHETSSAK:

Les også

Listhaug: Asylsøkere kan sendes rett til hjemlandet

Akkurat nå foregår det en tautrekking i nord. Uttalelsen til Listhaug kan tolkes som at hun ser hvem som vinner – og det er ikke asylsøkerne eller Norge.

Taperne

De mest åpenbare taperne er asylsøkerne. De som har satset alt på et bedre liv og som nå igjen blir sendt ut i en uviss fremtid.

Men også norske myndigheter taper på situasjonen. En ting er det internasjonale ryktet. Det er tross alt et tveegget sverd der man antagelig har regnet med at litt skjenn fra FN er tålelig så lenge signaleffekten om at Norge er stengt, når frem til de som er på flukt.

En annen ting er det politiske rotet som har oppstått rundt asylforliket og gjennomføringen av den. Akkurat da vi trodde at et samlet politisk Norge sto bak en helhetlig politikk, begynte det å slå sprekker ved første utfordring. Faren er at det fører til svekket autoritet for politikerne og avmakt blant den norske befolkningen.

 • Jeg kan anbefale denne kommentaren av Harald Stanghelle, derhan utfordrer Hege Storhaug. Den er blant helgens mest leste

Balanse i ubalanse

Grensen mellom Norge og Russland er en historisk fredelig grense. Det er først og fremst samarbeid som har preget forholdet mellom de to landene fra Svalbardtraktaten i 1925 til delelinjeavtalen i 2010. De siste årene har det vært flere eksempler på stein i maskineriet. Den største steinen er naturligvis sanksjonene mot Russland innført etter den russiske annekteringen av den ukrainske Krim-halvøya i 2014. Sanksjonene har rammet handelen hardt.

I tillegg har en rekke russiske militærøvelser, samt et fornyet krav på Nordpolen, varslet at Russland så absolutt ikke har glemt nordområdene. Til tross for disse steinene er forholdet mellom Russland og Norge fremdeles solid. Sanksjonene er således bare det siste eksempelet på at Norge makter å balansere det å være en liten nabo til et stort land, samtidig som man er den av en allianse.

Her kan du lese en kronikk om forholdet mellom Norge og Russland:

Les også

Det går mot normalisering| Sverre Lodgaard

Det som skiller situasjonen ved Storskog fra særlig omstendighetene rundt krigen i Ukraina, er at ved Storskog er ikke Norge en del av en større allianse. Riktignok ivaretar Norge en Schengen-grense, men det samarbeidet knaker i sømmene. I stor grad står vi alene og skal forhandle med stormakten i øst.

Samarbeid – til hvilken pris?

Behovet for et samarbeid om grensen i nord ble åpenbart i høst. I uke etter uke kom det rekordmange flyktninger over Storskog. Flere argumenterte for at dette var et spark på leggen til Norge fra russiske myndigheter.

Trolig var det heller et resultat av at det var en rute som for det første viste seg å være relativt åpen og uten streng regulering. For det andre går den arktiske ruten gjennom et land hvor det meste kan kjøpes for penger. Noen i Russland har uten tvil tjent gode penger på andres jakt på et bedre liv.

Selv om asyltilstrømningen neppe var godkjent av de sentrale myndighetene i Kreml, er det liten tvil om at noen hadde makt til å stoppe utviklingen da det var ønsket.

For det sluttet å komme migranter, nesten over natten.

Vinneren

Etter samtalene i november med russiske myndigheter, har norsk asylpolitikk i nord vært helt prisgitt vår store nabo. Selvfølgelig er det slik at man må samarbeide med sine naboland når man nå står overfor en felles europeisk utfordring. Likevel, Norge har spilt alle sine kort, og det er nå Russland som sitter med den beste hånden.

Skal Norge uttransportere med buss istedenfor sykler? Vi må spørre Moskva.

Skal Norge realitetsbehandle asylsøknader? Vi må spørre Moskva.

Og kanskje det mest besynderlige eksempelet: utenriksminister Børge Brende (H) som i helgen sa at russiske følelser blir såret av norske forsvarsadvokaters beskrivelse av Russland.

Samtidig som vi er helt avhengig om å hoppe når Moskva sier hopp, er vi i den situasjonen at russerne selv kommer ganske heldig ut av dette. De har jo vært samarbeidsvillige, og ser på dette som om de gjør Norge en tjeneste. Så spørs det om denne ukens russiske motreaksjon vil endre på dette.

En forandring?

Skal man ta dem som mener at asyltilstrømningen over Storskog var et pek fra Russland på alvor, kan man jo bare tenke seg hvilke kort Russland nå har på hånden. Hver gang de er irritert, kan de jo da bare åpne slusene inn til Norge.

Dette er satt på spissen, men det ligger et alvor i det. Situasjonen ved Storskog gjelder foreløpig asylfeltet, og dette er ikke noe som truer det norsk-russiske samarbeidet. Men Russland under Putin har vist seg som en uforutsigbar aktør i verdenspolitikken. Er det virkelig Russland vi ønsker å skylde en tjeneste?

Listhaug ønsker å returnere asylsøkere over andre grenser enn den russiske. For å si det slik, det er helt forståelig at norske myndigheter nå ønsker å ta tilbake makten over sin egen asylpolitikk.

Twitter: @Heleneskjegg

Følg meg også på Snapchat: Skjeggesnap

Mer fra samme kommentator? Da kan du lese disse:

Les også

 1. Fire ubehagelige spørsmål om innvandring

 2. – Putin har bare én styrke, og det er vår svakhet.

 3. «Tyrkia vil angre på det de har gjort»

 4. Stopper flyktningstrømmen nå? | Helene Skjeggestad

Les mer om

 1. Kultur