Dystopienes overtak

For noen år siden overtok klimaproblemet førsteplassen som altoverskyggende utfordring, skriver Einar Lie. Bildet viser en isskulptur i England som ble satt opp før den globale klimakonferansen for å belyse klimakrisens alvor.

Kun i sjeldne øyeblikk kan vi snakke om felles visjoner.

Dette er en kommentar. Kommentarene skrives av Aftenpostens kommentatorer eller fast tilknyttede spaltister. Kommentarene gir uttrykk for skribentens analyser og meninger. Hvis du ønsker å svare på kommentaren, kan du lese hvordan her.

Denne teksten skal handle om fremtiden – fremtiden i fortid og nåtid. Visjoner om fremtiden har alltid vært bærende for enkeltmenneskets håp og frykt, for sin egen tid og sine etterkommeres. Over tid har positive, delvis utopiske, fremtidsvyer konkurrert med de dystre, de dystopiske.

I dag dominerer de dystre, mens positive visjoner med potensial til å samle glimrer med sitt fravær.

Les hele saken med abonnement