Hvor mange millimeter er et år?

E-lapp2-mkro1asylbarn1211.jpg

Blant unge, enslige asylsøkere finnes både barn som trenger beskyttelse og voksne som lyver på alderen. Det er viktig å fastslå riktig alder. Men metodene vi bruker er diskutable.

Dette er en kommentar. Kommentarene skrives av Aftenpostens kommentatorer eller fast tilknyttede spaltister. Kommentarene gir uttrykk for skribentens analyser og meninger. Hvis du ønsker å svare på kommentaren, kan du lese hvordan her.

Siden 2009 har politi og Utlendingsdirektoratet (UDI) fått alderstestet mer enn 4000 unge enslige asylsøkere.Et privat firma vurderer de unges alder, etter metoder som er så usikre at de for få år siden ikke var i bruk i Norge. Ingen vet hvilke konsekvenser aldersvurderingene har fått for disse unge.

Ingen vet hvilke konsekvenser aldersvurderingene har fått for disse unge.

I Norge er mange rettigheter knyttet til alder. Derfor er det viktig for alle parter å fastslå alderen på dem som kommer hit.Viktig for de unge selv, for riktig alder vil gi best omsorg. Riktig alder vil også forhindre at voksne plasseres i mottak sammen med sårbare mindreårige. Sist, men ikke minst, er det viktig for myndighetene å ha rett alder på dem som først kanskje lyver på alderen, og deretter blir tatt for å bedrive kriminalitet.

Tenner og hender

Gjennom årene har det versert mange påstander om hvor mange unge asylsøkere som lyver på alderen. Men det finnes ingen god statistikk på dette. En av grunnene til det er metodene som brukes for å bestemme om en ungdom er 16, 18 eller kanskje 20 år: Det finnes ingen helt sikre metoder. Først undersøker en odontolog den unges tenner. Men her er feilmarginen pluss/minus to år. En som sier han er 18 kan like godt være 16 år. Eller kanskje 20. Odontologene som utfører tannundersøkelsen sier selv at deres undersøkelse er for usikker til å kunne brukes alene.

Gjennom årene har det versert mange påstander om hvor mange unge asylsøkere som lyver på alderen. Men det finnes ingen god statistikk på dette.

Så følger røntgenundersøkelse av hendene, der finnes også feilmarginer. Fra 2006 til 2009 var ikke håndundersøkelsen i bruk i Norge, etter at Nasjonalt Kunnskapssenter for helsetjenesten fastslo at den var for usikker. Men fra 2009 ble plutselig nøyaktig samme metode igjen tatt bruk.

Ullevål nekter å delta

Vurderinger fra odontolog og radiolog sendes til det lille private firmaet Barnesak AS. Et firma med hemmelig telefonnummer, der en pensjonert overlege vurderer tilsendt materiale, og så anslår alderen på hvert enkelt barn.

Legen sier selv til Aftenposten at situasjonen ikke er optimal, at det ville vært bedre om dette ble gjort i et større fagmiljø. Diverse legeforeninger fraråder alle leger å delta i alderstesting av hender, siden resultatet er så usikkert, og fordi undersøkelsen er etisk problematisk. Ullevål universitetssykehus nekter derfor i dag å delta i slike undersøkelser.

Men alderstestingen fortsetter, ved hjelp av små private aktører. Og ved hjelp av barnevern, mottak og verger. Er de politiets forlengede arm, eller er de der for barna? Ifølge FNs barnerettseksperter skal også barnets mentale alder tas i betraktning ved alderstesting. Noen slik undersøkelse foretas ikke i Norge. Derimot kommer politiet og UDI med innspill om antatt alder. Det samme kan asylmottaket, barnevernet eller vergen som skal passe på barnet gjøre.

For dårlig for idrettsfolk

Juks med alder er også velkjent fra idretten. Men da det var påstander om aldersjuks under sommer-OL i 2008 var alderstesting utelukket. Leder for IOCs medisinske komité, Arne Ljungqvist avviste slike tester som hverken vitenskapelig eller juridisk holdbare.

Hvordan kan de da være gode nok for barn og ungdom på flukt?

Er det greit at usikre metoder settes ut til små aktører i et kommersielt marked?

Er det greit at usikre metoder settes ut til små aktører i et kommersielt marked? Der kompetansen nok er i orden, men der det også er godt kjent at både justisminister Anundsen og barneminister Horne tilhører et parti som har som mål å begrense innvandringen.

Visste ikke alderen

Andre steder må man vurdere alder uten røntgenbilder og målebånd. For noen år siden fulgte jeg flere rettssaker i en lokal tingrett i en liten by i Vest-Afrika. I en av sakene var en tenåring tiltalt for tyveri. Han var tatt på fersken, og skamfullt innrømmet han skyld. Men hvor gammel var gutten? Hverken han selv eller moren hans visste hvilket år han var født. Dommeren var i tvil – skulle gutten straffes i ungdomsanstalt, eller i fengsel sammen med voksne?

Deretter fulgte en samtale for åpen rett. Dommeren stilte forskjellige spørsmål, gutten svarte. Det hele foregikk i en respektfull og vennlig tone. Til slutt fastslo dommeren at tiltalte ikke var en voksen. Straffen ble en måned i ungdomsanstalt.

Ingen vitenskapelig eksakt metode, men antagelig innenfor en margin på pluss/minus to år. For hvor mange millimeter er egentlig et år?

Les også

De gjør jobben offentlige sykehus sier nei til

Det legges alt for stor vekt på medisinsk alderstesting