Kommentar

Noe er galt med den norske kronen | Øystein K. Langberg

 • Øystein Kløvstad Langberg
  Øystein Kløvstad Langberg
  Kommentator
Norsk økonomi går bedre enn på lenge, men den norske kronen er likevel svak sammenlignet med euro og dollar.

Kronen er så svak at man skulle tro det var full krise i norsk økonomi.

Kommentar
Dette er en kommentar. Den gir uttrykk for skribentens analyser og meninger.

Å være nordmann i utlandet er ikke like gøy som det en gang var.

I februar lå snittprisen på en euro på 9,7 kroner, mens en dollar kostet 8,6 kroner. Kronen er med andre ord langt svakere enn det som pleide å være normalt. Siden 2000 har snittet for eurokursen vært 8,3 og for dollarkursen 7,0.

Hvorfor den norske kronen er så svak, er et lite mysterium. Lenge var det nemlig sånn at man med en relativt enkel modell kunne forklare utviklingen ganske godt. Økt oljepris betydde sterkere krone. Det samme gjorde økninger i differansen mellom norske renter og renter i resten av verden.

Slik er det ikke lenger. Siden 2016 har oljeprisen mer enn doblet seg. Kronen er derimot blitt liggende igjen på svært svake nivåer.

Valutakursen reagerte heller ikke som ventet da Norges Bank begynte å sette opp styringsrenten i fjor. Torsdag ble den satt opp for annen gang på seks måneder, og ytterligere rentehevinger er på vei.

Gamle lover gjelder ikke lenger

Valutakurser er notorisk vanskelige å forutse, men de siste årene har norske økonomer slitt enda mer enn vanlig. Igjen og igjen har de spådd at kronen skal styrke seg. Igjen og igjen har de tatt feil.

I sin ferskeste rapport om utviklingen i norsk økonomi valgte Statistisk sentralbyrå å droppe å lage avanserte valutakursprognoser. I stedet antar de enkelt og greit at kursene vil ligge på dagens nivå frem til 2022.

 • Hva?! Har du ikke satt av masse penger til renteøkningen?

Oljesmell og ny normal

Det finnes mange teorier om hvorfor kronen er så svak. Noen mener at oljeprisfallet i 2014 førte til en «ny normal» for Norge. Lønnsomheten i den viktige leverandørindustrien er fortsatt mye lavere enn før smellen. Og selv om oljeprisen har økt, er det langt fra sikkert at den vil nå gamle nivåer. Stor skiferoljeproduksjon i USA er én grunn, svakere vekst i Kina en annen.

Frank Jullum, sjeføkonom i Danske Bank, peker i tillegg på at klimarisiko kan bety mer enn tidligere når utenlandske investorer vurderer råvareøkonomier som den norske. Også høy boliggjeld er blitt trukket frem som en årsak til at flere er skeptiske til norsk økonomi.

Andre ser ut i verden. Spenninger mellom Kina og USA, opprørspartienes fremmarsj og britenes famlende EU-exit bidrar til usikkerhet. Det gjør at investorene søker mot trygge og stabile valutaer som dollar og euro, og at de trekker seg ut av «små» valutaer som norske kroner.

Et siste poeng er at markedet for kjøp og salg av valuta har endret seg. Magne Østnor, valutastrateg i DNB, peker på at bankene selv bedrev valutaspekulasjon i stor skala frem til finanskrisen. Det fungerte som en stabiliserende faktor i markedet. Nå spiller utenlandske hedgefond og algoritmer en avgjørende rolle. De er ikke nødvendigvis opptatt av hva som er «riktig» nivå for en valutakurs. Snarere er de ute etter kjappe handler der de kan kjøpe store volumer ett øyeblikk for så å selge det neste.

Den svake kronen, om enn uforklarlig, har vært bra for AS Norge.

Uforklarlig svak

Alle forklaringene kan ha noe for seg, men kan også utfordres. Det er ikke noe nytt at det settes spørsmålstegn ved bærekraften i nordmenns gjeld. Verdensbildet er kanskje mer usikkert, men frykten har ikke tatt overhånd i andre markeder. Børsene har for eksempel steget kraftig de siste tre-fire årene, og veksten i verdensøkonomien har vært god.

Og selv om Norge ikke lenger opplever en oljeboom, er det ikke til å komme vekk fra at det går relativt bra i norsk økonomi. I alle fall langt bedre enn for noen år siden, da kursen var omtrent som nå.

Så inntil videre er det mest presise svaret på hvorfor kronen er så svak, at ingen riktig vet.

Bra for AS Norge

Én ting er det imidlertid stor enighet om: Den svake kronen, om enn uforklarlig, har vært bra for AS Norge. Den har nemlig gjort det billigere for utlendinger å kjøpe norske varer og tjenester. Det er godt nytt for norske eksportbedrifter og turistnæringen. Hadde kronen forblitt sterk gjennom oljekrisen, ville det ført til en enda større nedtur i norsk økonomi og sannsynligvis enda flere arbeidsledige. Litt dyrere importvarer og litt dyrere utenlandsturer en relativt lav pris å betale for å unngå det.

Dagens situasjon gir dessuten sentralbanken ekstra fleksibilitet i styringen av norsk økonomi. Mens den store frykten pleide å være at rentehevinger ville gi en veldig sterk krone, kan Norges Bank nå sette opp renten uten å bekymre seg for å ta knekken på eksportindustrien.

Sentralbanken gjør imidlertid lurt i å legge opp til gradvise økninger. Torsdagens renteoppgang førte til at kronen styrket seg litt. Jullum i Danske Bank advarer om at det kan komme en ketchupeffekt der kronen brått styrker seg mye.

For eksportørene vil det være dårlig nytt. Det spørs om de klarer å glede seg over at økonomenes modeller vil fungere igjen.

LES OGSÅ: Kina er sjanseløse, mener forfatter. USA kan forbli klodens overlegne supermakt.

Les mer om

 1. Verdensøkonomien
 2. Oljepris
 3. Økonomi
 4. Rente
 5. Rentemøte
 6. Norges Bank
 7. Øystein Kløvstad Langberg