Kommentar

Ut av grottene! Inn i barene!

 • Joacim Lund
  Joacim Lund
  Kommentator

Regjeringens nasjonale skjenkeforbud etter midnatt bør oppheves snarest.

Kommentar
Dette er en kommentar. Den gir uttrykk for skribentens analyser og meninger.

«I Norge kan man alltid skylde på myndighetene, og man kommer alltid i avisen ved å bebreide stat eller kommune.»

Det skrev Oslos tidligere byrådsleder Stian Berger Røsland (H) på Twitter mandag morgen. Syrlighet

en var rettet mot Fremskrittspartiets Åshild Bruun-Gundersen. Med god grunn for så vidt, ettersom hun i VG slår fast at det er regjeringens skyld at ungdommen fester i grotter.

Så enkelt er det selvfølgelig ikke.

Det er alltid en fest

«Forbudstiden på 30-tallet fjernet ikke festene», sier Bruun-Gundersen. Men det er ikke nødvendig å gå så langt tilbake for å finne undergrunnsfester. Tidlig på 1990-tallet var jeg selv på gigantiske, ulovlige fester i de nedlagte fabrikklokalene på Nebb-tomten på Skøyen (saken er foreldet, deprimerende nok).

Den norske forbudstiden var riktignok på 1920-tallet, men folk har festet etter både 20-tallet og 90-tallet, i bunkere og garasjer og tomme fabrikklokaler, med og uten inngangspenger og ulovlig salg av alkohol og det som verre er. Det var ikke første gang det skjedde i helgen, og det vil heller ikke bli den siste.

Det går derfor ikke an å si at grottefesten i helgen skyldes regjeringens smitteverntiltak i utelivsbransjen. Men Bruun-Gundersen har et poeng – og hun får uventet hjelp av Folkehelseinstituttet (FHI) til å få det frem.

Dobbelt så mye smitte fra private fester

Helt ferske tall fra FHI viser nemlig at det nå kommer mer enn dobbelt så mye smitte fra hjemmefester som det gjør fra barer og restauranter.

Hva skyldes det?

8. august innførte helseminister Bent Høie (H) en nasjonal skjenkestopp etter midnatt. Avgjørelsen var selvsagt velment, men ble aldri begrunnet skikkelig ut over en antagelse om at mindre festing gir mindre smitte. Lite tyder på at tiltaket er treffsikkert.

Da Helsedirektoratets Espen Rostrup Nakstad forleden ble spurt i NRK P2 om tiltaket kunne virke mot sin hensikt, svarte han slik: «Det er veldig usikkert, og det tror jeg andre skal uttale seg om.»

Og i forrige uke uttrykte byrådet i Oslo en stor bekymring for effekten av skjenkeforbudet:

«Byrådets erfaring, både fra kontroller og i dialog med bransjen, er at færre går ut og i stedet velger å legge hele festen til andre arenaer, både hjemme, på badesteder, i parker eller i Marka. Det kommer også inn tips om illegale fester med narkotikabruk.» Det skrev næringsbyråd Marie Victoria Evensen (Ap) i en e-post til Aftenposten.

Så selv om en ikke med troverdighet kan hevde at grottefesten i helgen er en direkte konsekvens av regjeringens skjenkeforbud, virker det sannsynlig at skjenkeforbudet fører til flere private fester og mer smitte – og at tiltaket derfor ikke er riktig.

Det er bedre å feste i en bar enn i en bunker. Det er bankers.

Tiltakene må begrunnes bedre

Lenger sør i Europa ser en nå et stort opprør mot smitteverntiltakene. For eksempel demonstrerte 35.000 mennesker i gatene i Berlin i helgen. Mekanismen ser ut til å være at folk går lei av innskrenkningene, og når smitten vedvarer eller blusser opp igjen, mister de tilliten til myndighetenes håndtering.

Les også

Når folk lukker øynene, går pandemien inn i en farlig fase

I Norge er tilliten generelt høy til myndighetenes håndtering og til at tiltakene er riktige. Men den siste måneden er tilliten noe svekket, noe som kan ha sammenheng med for eksempel at regjeringen tillot cruisetrafikk, som resulterte i Hurtigruten-farsen, eller nettopp smitteutbruddet på fester og dårlig testkapasitet.

Skal befolkningen etterleve smitteverntiltakene, er det helt avgjørende at myndighetene er etterrettelige og begrunner de inngripende tiltakene folk må rette seg etter.

Det nasjonale skjenkeforbudet etter midnatt er et tiltak som er svakt begrunnet og kan virke mot sin hensikt. Det bør derfor oppheves så raskt som mulig.

Les også

Arrangør før rave-festen: – Kom mellom 23:30–00:30 for å begrense sjansen for at Oslos festbremsavdeling dukker opp

Les mer om

 1. Kommentar Joacim Lund
 2. Koronaviruset
 3. Folkehelseinstituttet
 4. Cruisetrafikk
 5. Alkohol
 6. Joacim Lund
 7. Bent Høie