Kommentar

Norges klareste stemme gjennom en hel epoke er borte

  • Harald Stanghelle
    Harald Stanghelle
    Kommentator
Kåre Willoch ble intervjuet av Aftenposten i forbindelse med 90-årsdagen i 2018.

Kåre Willoch var etterkrigstidens viktigste Høyre-politiker. Men mer enn det: Han ble noe så selvmotsigende som en folkekjær ener og etterlater seg et liv som gjorde Norge annerledes.

Slik var Kåre Willoch på mange måter et speilbilde av den samtid han selv var med på å forme. Åpen og individorientert, men med et aldri hvilende blikk på de lange linjenes betydning. Så har da også Jan P. Syses formulering «fanatisk moderat» alltid vært knyttet til Kåre Willochs navn. For alt som smaker av overdrivelser var ham fremmed. Han levde som han lærte etter devisen om at «for lite og for meget forderver alle ting».

Slikt ble det en stor konservativ politiker av. For Kåre Willochs politiske historie ble bygget på konservatismens rettlinjede grunnmur. Samtidig som vi kunne ane noen spennende paradokser i hans politiske praksis. Den rommet jo både konflikt og harmoni hos denne giganten som opplevdes stimulerende og krevende, berikende og provoserende, detaljorientert og perspektivrik.

Les hele saken med abonnement