Solbergs regjering utnevner egne kolleger til fristende embeter. Er det greit?

Han har ikke fagbakgrunnen. Han søkte for sent. Likevel fikk han jobben.

Dette er en kommentar. Kommentarene skrives av Aftenpostens kommentatorer eller fast tilknyttede spaltister. Kommentarene gir uttrykk for skribentens analyser og meninger. Hvis du ønsker å svare på kommentaren, kan du lese hvordan her.

Endring: Det er lagt inn tydeligere kreditering til Dag og Tids artikler om saken.

Det er utnevnelsen av forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) til ny fiskeridirektør som nå skaper debatt.

Les hele saken med abonnement