Høyre er i ferd med å gå seg helt bort | Trine Eilertsen

  • Trine Eilertsen

Med sin hjemmesnekrede varslingsrutine er Høyre i ferd med å ta varsler mindre alvorlig, ikke mer alvorlig.

Dette er en kommentar. Kommentarene skrives av Aftenpostens kommentatorer eller fast tilknyttede spaltister. Kommentarene gir uttrykk for skribentens analyser og meninger. Hvis du ønsker å svare på kommentaren, kan du lese hvordan her.

Ganske mange ledere har opplevd følgende situasjon: En medarbeider kommer inn på kontoret og sier: «Jeg må fortelle deg noe. Men først må du love å ikke si det videre, heller ikke til den det gjelder».

Mange ledere vil svare: «Nei, det kan jeg ikke love. Hvis du forteller meg om noe alvorlig, eller som kan sette andre ansatte i en vanskelig situasjon hvis vi ikke gjør noe, er det min plikt å agere».

Les hele saken med abonnement