Kommentar

Nordmenn må fylle magen med is | Øystein K. Langberg

 • Øystein Kløvstad Langberg
  Øystein Kløvstad Langberg
  Kommentator

Oljefond-sjef Yngve Slyngstad la frem fondets årsresultat tidligere denne uken. Foto: Meek, Tore / NTB scanpix

Oljefondet er blitt så stort at et statsbudsjett kan forsvinne «over natten». Faktisk er det sannsynlig at det vil skje.

Kommentar
Dette er en kommentar. Den gir uttrykk for skribentens analyser og meninger.

8 forsvarsbudsjetter, 16 Follobaner, 81 Nasjonalmuseer eller 211 stortingsgarasjer. Oljefondet tapte svimlende beløp i fjor. Smellen på 485 milliarder kroner er den nest største i fondets historie.

Nyheten ble presentert på en udramatisk pressekonferanse onsdag formiddag. Ingen forvaltere eller ledere mister jobben. På sosiale medier er det riktignok enkelte kritiske røster, men gigatapet utløser ingen stor debatt om forvaltningen av fondet. Folk flest har is i magen. Akkurat slik det bør være.

Fremover må nordmenn nemlig være forberedt på langt større svingninger enn dette. Faktisk er det å forvente at fondets verdi faller med rundt tusen milliarder kroner omtrent hvert sjette år, ifølge Oljefondets sjef Yngve Slyngstad.

Kommer det en finanskrise, à la den i 2008, kan tapene bli enda større. 30 prosent er ikke umulig å se for seg. Med dagens fond vil det tilsvare en skrell på over 2600 milliarder kroner. Det er det samme som to norske statsbudsjett.

Mindre risiko, mindre penger

Norge kunne unngått så store svingninger. 70 prosent av fondet er nå investert i aksjer. Hadde pengene heller vært investert i trygge rentepapirer, ville verdiene vært langt mer stabile.

En slik endring har vært diskutert før. Rett etter finanskrisen, da verdien av fondet hadde falt kraftig, mente enkelte investorer, politikere og akademikere at for mye av oljepengene var investert i aksjer.

Heldigvis hadde det politiske flertallet is i magen. De beholdt den høye aksjeandelen, og det har betalt seg. Avkastningen på fondets renteinvesteringer har nemlig vært vesentlig lavere enn på aksjer. Hadde Oljefondet fra starten i 1998 utelukkende blitt investert i rentepapirer, ville verdien vært på rundt 6550 milliarder kroner ved utgangen av 2018, viser et regneeksempel Aftenposten har gjort. Fondets faktiske verdi var 8256 milliarder ved årsskiftet.

Å eie aksjer er en berg-og-dal-bane, men etter store fall har markedene historisk sett alltid hentet seg inn. Fjorårets tap skyldtes fall i de globale aksjemarkedene før jul, men takket være sterk oppgang i år, har fondet igjen nådd rekordnivåer. Verdien er nå 8790 milliarder.

Det kan ikke utelukkes at kravet om å selge aksjer og kjøpe rentepapirer vil dukke opp igjen ved neste store krise, men argumentene vil være akkurat like dårlige som sist.

Les også

Oljealder på hell? Nei, Norge nærmer seg ny produksjonsrekord | Øystein K. Langberg

Hele Norge på børs

Når det er sagt, er det ingen tvil om at fondets høye aksjeandel gir hodebry. Handlingsregelen åpner for å bruke inntil 3 prosent av Oljefondet hvert år.

Norges luksusproblem er at fondet (og oljepengebruken) er blitt så stort at selv mindre svingninger i globale markeder kan få stor betydning for statsbudsjettet.

Dersom den norske kronen for eksempel styrker seg med 10 prosent, vil Oljefondets verdi falle med over 800 milliarder kroner, noe NHOs sjeføkonom Øystein Dørum har påpekt overfor Dagsavisen.

Konsekvensen er at den oljepengebruken som handlingsregelen tillater i statsbudsjettet, brått reduseres med 26 milliarder kroner. Det er mer enn den sittende regjeringens samlede skatte- og avgiftskutt.

Dersom fondet raskt henter seg inn igjen etter et stort fall, trenger det ikke være noe problem, men dersom fallet blir langvarig, kan det sette handlingsregelen i fare.

Les også

Kina er sjanseløse, mener forfatter. USA kan forbli klodens overlegne supermakt.

Må beherske seg

Arbeiderpartiet har nylig luftet ideen om å innføre en ny handlingsregel i tillegg til den gamle. Forslaget går ut på å legge begrensninger på hvor stor den såkalte budsjettimpulsen kan være i en normalsituasjon. Den angir i hvilken grad oljepengebruken i statsbudsjettet bidrar til å øke eller redusere farten i norsk økonomi.

Fordelen med en slik regel er at den ikke tar utgangspunkt i verdien av Oljefondet, men snarere i fjorårets oljepengebruk og veksten i norsk økonomi. Ideen er interessant, men konseptet med budsjettimpuls er vesentlig mer komplisert enn den relativt intuitive handlingsregelen. I verste fall kan et virvar av ulike regler bidra til å undergrave alle.

Andre har foreslått å operere med mer konservative anslag på Oljefondets verdi enn det som til enhver tid er den faktiske markedsverdien. Særlig i perioder der fondet vokser veldig fort, kan dette være fornuftig. Også en slik mekanisme vil gjøre regelverket mer komplisert enn det er i dag, men det kan være en pris det er verdt å betale.

Det beste ville selvfølgelig vært om politikerne evnet å vise selvbeherskelse. Når norsk økonomi går bra, må de sørge for å holde oljepengebruken godt under handlingsregelen. Begynner det å bli lenge siden forrige store børskrise, bør de være ekstra varsomme. Og én ting må de for all del unngå: Å forsyne seg rett fra Oljefondet med kreative budsjett-triks.


I papirversjonen av denne saken er det oppgitt at verdien av Oljefondet ville vært 5200 mrd. dersom alt ble investert i rentepapirer. I dette regnestykket var det ikke tatt hensyn til endringer i kronekursen. Når det tas høyde for det, blir verdien 6550 mrd. kroner. Det er et mer presist tall å bruke i sammenligninger med verdien av det faktiske Oljefondet.

Les mer om

 1. Økonomi
 2. Handlingsregelen
 3. Oljepenger
 4. Oljeinvesteringer
 5. Norges Bank
 6. Yngve Slyngstad
 7. Aksjer