Kommentar

Kriger for et livssyn

  • Inger Anne Olsen

I Norge har vi tradisjon for å delta i andres kriger.

Kommentar
Dette er en kommentar. Den gir uttrykk for skribentens analyser og meninger.

To norske ungdommer føler lidelsen i Syria så sterkt at de forlater familien og reiser ut for å hjelpe. Kanskje forstår de at de setter seg i livsfare, men kanskje er det noe annet som er større og viktigere for dem nå. De to jentene har somalisk bakgrunn. I avskjedsbrevet til familien skrev de at de vil så gjerne hjelpe muslimene. «Den eneste måten vi kan virkelig hjelpe dem, er ved å være med dem i deres lidelser og gleder. Det er ikke lenger nok å sitte hjemme og sende penger», skrev jentene.

Kristne misjonærer kan kanskje kjenne igjen følelsene. Mange av dem reiser ut for å dele andres lidelser, men i mer ordnede former.

Les også

Savnede tenåringssøstre kan ha tatt seg inn i Syria

Det er nok begrenset hva to norske tenåringer kan bidra med i Syria. Men det finnes få begrensninger for hvilke følelser de kan ha.

For 40 år siden var det en annen slags vekkelse som hjemsøkte vårt land. Mange norske ungdommer – og en del voksne – ble politisk revolusjonære, tiltrukket av Arbeidernes Kommunistparti (marxist-leninistene). Det var i svært liten grad fattig, arbeidsløs ungdom som ble revolusjonære. De fleste kom fra bedrestilte familier, hjem med penger.

I Norge slapp vi den gangen å oppleve at den politiske ekstremismen førte til vold og terror. Men i Tyskland spredte revolusjonære grupper som Rote Armee Fraktion, mer kjent som Baader-Meinhof-banden, død og fordervelse i årevis, i sitt eget land.

Hos dagens ekstreme eller revolusjonære norske muslimer kan vi skimte noen av de samme trekkene som hos de norske marxist-leninistene. Mange av de mest konservative norske unge muslimene har god utdannelse. At en ung norsksomalier kanskje er blitt terrorist og deltatt i massakren i Westgate kjøpesenter i Nairobi, er et unntak. Som en norsk-somalisk Baader-Meinhof-kopi fra helvete.

Mer vanlig er det at unge norske muslimer opplever det noen kristne ville kalt å bli herlig frelst , de går gjennom en åndelig oppvåkning. Og etter en åndelig oppvåkning er man gjerne klar til innsats.

Uhyrlighetene og lidelsene som finner sted i Syria, tilsynelatende uten at verdenssamfunnet griper inn, er synlige for alle. For en brennende muslim kan lidelsene nesten kjennes på kroppen. Det muslimske umma er et fellesskap som omfatter alle verdens muslimer. At unge muslimer reiser for å bidra, med eller uten våpen, er ikke forbausende.

I Norge har vi tradisjon for å slåss i andres kriger, når vi finner det nødvendig. Mellom 1936 og 1939 reiste rundt 220 unge menn og noen kvinner til Spania for å delta i den spanske borgerkrigen, mot nasjonalistene og general Francisco Franco. Penger og våpen ble smuglet inn. Ungdommene som reiste slåss for sin tro, hjemme ble de stort sett støttet og beundret. Dog ikke i Aftenposten. Etter hvert ble hjelpen til Spania ble organisert gjennom den nyopprettede organisasjonen Spania-hjelpen. I dag heter den Norsk Folkehjelp. Aldeles stueren.

Korrigering:

30. oktober. I den opprinnelige versjonen sto det at AKP "utarbeidet lister over hvilke nordmenn som først skulle henrettes når revolusjonen var et faktum." AKP proklamerte væpnet revolusjon, men slike lister ble ikke laget.

Les mer om

  1. Kultur