Helsevesenet kan ikke være politi også

Når sykehuset ber politiet om hjelp, må det få det.

Dette er en kommentar. Kommentarene skrives av Aftenpostens kommentatorer eller fast tilknyttede spaltister. Kommentarene gir uttrykk for skribentens analyser og meninger. Hvis du ønsker å svare på kommentaren, kan du lese hvordan her.

«Dette er et eksempel på en uforsvarlig situasjon, både for pasienten og omgivelsene», skriver Lovisenberg Diakonale Sykehus i en bekymringsmelding til Statsforvalteren i Oslo og Viken.

Politiet sier nei til å gi bistand til å hente en mann som skal tvangsinnlegges. Han har paranoid schizofreni og har vært voldelig mot moren sin. Nå truer han mor nok en gang, og han har kommet med grove trusler mot sykehuset.

Les hele saken med abonnement