Lunken grilling som vil få følger

  • Thomas Boe Hornburg
afp000840137-mw_chbC4kH.jpg
Dette er en kommentar. Kommentarene skrives av Aftenpostens kommentatorer eller fast tilknyttede spaltister. Kommentarene gir uttrykk for skribentens analyser og meninger. Hvis du ønsker å svare på kommentaren, kan du lese hvordan her.

Fredagens høring i kontroll— og konstitusjonskomiteen vil få konsekvenser. Men neppe for hovedpersonen for høringen, helse- og omsorgsminister Bent Høie (H).

Ï saken om tomtevalg for det nye fellesykehuset for Nordmøre og Romsdal fant komiteen lite å utsette på Høies direkte involvering i saken.

Han har nikket. Han har tilkjennegitt at han "helte mot Molde".

Men ingen av de involverte sykehuslederne var i nærheten av å beskrive en involvering som de har opplevd som et brudd med loven.

I løpet av den ti timer lange høringen dabbet derfor interessen for om Høie har trukket i trådene for Molde, merkbart.

Komiteen aksepterte, selv før Høie ble lagt på en lunken grill, at bråket hadde Helse Midt-Norge og Helse Møre og Romdal stelt i stand selv.

De endelige konklusjonene vil bli trukket senere. Men utfallet av kontrollsaken blir nok at flertallet lar Høie gå helt fri i tomtesaken.

Mistillit eller alvorlig kritikk av Høie, som svekker ham på Stortinget, ligger det ikke an til.

Les reportasjen fra Nordvestlandet:

Ingen omkamp

Høringen stadfestet dessuten at det ikke vil følge en politisk initiert omkamp om plasseringen av sykehuset. Venstre, Sp og Ap har alle leflet med tanken om at grove saksbehandlingsfeil kan gi støtet til en ny behandling av tomtevalget.

Men selv Molde-kritikernes beste juristvenn, professor Jan F. Bernt, sa fredag at det var nytteløst.

Inne i høringssalen viste ingen av partiene interesse for å sikre seg støtte for en omkamp.

Sykehuset havner derfor på Hjelset utenfor Molde. Høie går videre uten skrammer i tomtesaken.

Og på Nordmøre og Romsdal vil høringen neppe bety slutten på all kranglingen.

I Kristiansund har Astrid Eidsvik blitt en heltinne som motsatte seg "et utilbørlig press" fra Helse Midt-Norge, slik hun selv beskrev det i høringen. I Molde, i Helse Midt-Norge og blant mange sykehusledere utenfor regionen er hun en gjenstridig lokalpatriot som ikke kjente sin plass.

De to versjonene ble begge behørig formidlet til komiteen. Men til syvende og sist ble det ord mot ord.

Oppstrammer for sykehusstyrene

Likevel: Ikke alt blir som før. Høringen renner ikke bare ut i sanden.

Komiteen fattet interesse for en personalsak hvor helseministeren kan ha brutt helseforetaksloven. Høie skal i oktober i fjor ha forlangt at direktøren i Helse Midt-Norge, Trond M. Andersen, ble avsatt innen en uke. Høie forklarte seg unnvikende om detaljene i denne saken og kan meget vel få refs av komiteen. Men politisk har denne avgrensende saken liten sprengkraft.

Viktigere er det at Mørestriden nok vil fungere som en oppstiver for dem som styrer sykehusene. Mange etterspurte i høringen bedre rolleforståelse og klarere regler for når uformelle samtaler går over til å bli uryddig saksbehandling.

Særlig Sp hadde nok håpet at høringen skulle bli noe enda større: Et generaloppgjør med helseforetaksmodellen. Det ble det ikke.

Men i samarbeidspartiene KrF og Venstre synes sykehusstriden å ha gjort inntrykk likevel. Den har økt motivasjonen for å organisere sykehusene slik at det blir færre kokker og mindre søl i vanskelige sykehussaker.

Også slik sett gikk høringen Høies vei.

Færre kokker og mindre søl er Høies plan også.

Les også: