Nå drikker nordmenn som italienere! | Joacim Lund

  • Joacim Lund
Han er glad i fest, men ikke fyll, italieneren.

I 1975 drakk italienere tre ganger så mye alkohol som nordmenn. I dag drikker vi like mye.

Dette er en kommentar. Kommentarene skrives av Aftenpostens kommentatorer eller fast tilknyttede spaltister. Kommentarene gir uttrykk for skribentens analyser og meninger. Hvis du ønsker å svare på kommentaren, kan du lese hvordan her.

«Italienerne har en helt annen drikkekultur enn nordmenn.»

Det kan vi kalle en klassisk frase i selskapslivet. Fordi det stemmer, antar jeg. Har stemt, i alle fall.

Les hele saken med abonnement