Klabb- og Babcock | Joacim Lund

  • Joacim Lund

«Handlekraftige» politikere er det siste syke finnmarkinger trenger nå.

Dette er en kommentar. Kommentarene skrives av Aftenpostens kommentatorer eller fast tilknyttede spaltister. Kommentarene gir uttrykk for skribentens analyser og meninger. Hvis du ønsker å svare på kommentaren, kan du lese hvordan her.

To steder flyet har brakt nærmere hverandre, er denne verden og den neste, er det noe som heter.

Sjelden har det vært nærmere sannheten.

Les hele saken med abonnement