Tilliten til politikerne kollapser i Danmark. Kan vi unngå at det skjer i Norge? | Kristin Clemet

Det er uheldig hvis vi får inntrykk av at politikerne ikke er hel ved.

Dette er en kommentar. Kommentarene skrives av Aftenpostens kommentatorer eller fast tilknyttede spaltister. Kommentarene gir uttrykk for skribentens analyser og meninger. Hvis du ønsker å svare på kommentaren, kan du lese hvordan her.

Forleden slo den danske avisen Jyllands-Posten opp en liten sjokknyhet: Befolkningens tillit til danske politikere synker drastisk.

Siden 1990 har danske forskere spurt velgerne om de har tillit til politikerne. Andelen som svarer «meget stor» eller «ganske stor» tillit, nådde en topp i 2005 og 2007, da den var på hele 70 prosent.

Les hele saken med abonnement