Hvem eier vannet i fjordene? | Erling Dokk Holm

Regjeringen, NHO og LO har mistet seg selv under presset av en skarve gjeng lobbyister.

Flertallet i et offentlig utvalg foreslår særskilte skatteregler på oppdrettsnæringen. Laks er den desidert viktigste arten innen oppdrett.
  • Erling Dokk Holm
Dette er en kommentar. Kommentarene skrives av Aftenpostens kommentatorer eller fast tilknyttede spaltister. Kommentarene gir uttrykk for skribentens analyser og meninger. Hvis du ønsker å svare på kommentaren, kan du lese hvordan her.

Det er gull i merdene. I fjor var eksportinntektene fra norsk fisk og skalldyr på over 100 milliarder, og over 70 av disse milliardene stammer fra oppdrett av laks og ørret.

Mens dette skrives er eksportprisen for en kilo laks passert 70 kroner. Det er bare ni år siden prisen var langt nede på 20-tallet. Dessuten er produksjonen økt formidabelt. I dag er det om lag fem ganger så mange tonn laks som ukentlig blir slaktet sammenlignet med i år 2000.

Les hele saken med abonnement