Statsbudsjettgaloppen | Ketil Raknes

Norge trenger ikke bare en handlingsregel, men også en regel for hvor stor andel av norsk økonomi offentlig sektor skal utgjøre, skriver Ketil Raknes.

Alle vet vi må bruke mindre penger, men hvorfor bruker vi bare mer?

I 1985 skrev statsviteren Aaron Wildawsky en artikkel om et tilsynelatende enkelt problem: Hvorfor fortsatte statsbudsjettene i vestlige land bare å vokse, og hvorfor klarte man ikke redusere dem?

Wildawsky lanserte en rekke originale teorier for hvorfor det var sånn. Kanskje var byråkratene synderne fordi suksess for dem handlet om få mer penger til sine områder? En annen forklaring var at politikere som ønsket gjenvalg, hadde interesse av å gi penger til populære programmer. Eller kanskje var det rett og slett sånn at jo større staten ble, desto flere problemer laget den, slik at man måtte bruke penger på å løse disse problemene også?

Les hele saken med abonnement