Det er bestandig noen som tjener enda mye mer

Selv de feteste lønner og bonuser kan gjøres søte og små.

Nicolai Tangen gikk kraftig ned i lønn da han ble oljefondssjef. Han la heller ingen skjul på sin nøkterne, norske herkomst i Davos i januar.
Dette er en kommentar. Kommentarene skrives av Aftenpostens kommentatorer eller fast tilknyttede spaltister. Kommentarene gir uttrykk for skribentens analyser og meninger. Hvis du ønsker å svare på kommentaren, kan du lese hvordan her.

Heller ikke i fjor fikk Christian Rynning-Tønnesen trøbbel med å betale strømregningene. Konsernsjefen i Statkraft tjente litt over syv millioner kroner, hvorav 800.000 kom som bonus. Nicolai Tangen, sjefen for Statens pensjonsfond utland, dro inn drøyt seks millioner.

Vanlige lønnstagere og strømabonnenter har fått mindre å rutte med det siste året. De må ha lov til å irritere seg over de høye lederlønnene. Det er ikke selvinnlysende hva Tangen og Rynning-Tønnesen skal med seks og syv millioner i lønn, på toppen av de mange kronene de har fra før.

Les hele saken med abonnement