En ikke så super helt

Trond Giske er en av Arbeiderpartiets aller beste. Og samtidig den mest splittende.

Dette er en kommentar. Kommentarene skrives av Aftenpostens kommentatorer eller fast tilknyttede spaltister. Kommentarene gir uttrykk for skribentens analyser og meninger. Hvis du ønsker å svare på kommentaren, kan du lese hvordan her.

Midt i all miseren finnes det et lyspunkt for Arbeiderpartiet. Ett lokallag har i løpet av et års tid fått over 3000 nye medlemmer. Bare dette laget alene sørget for at Ap samlet sett fikk medlemsvekst i 2022.

Men er det virkelig et lokallag? Eller er det utbryterrepublikken Nidaros?

Les hele saken med abonnement