Kommentar

Stor uenighet om strafferammen: Påstand om ti års fengsel for Ubaydullah Hussain

Det er ikke ofte det er juridisk uenighet mellom aktor og forsvarer om strafferammen i en straffesak. Denne saken representerer et unntak.

Ubaydullah Hussain er tiltalt etter tre bestemmelser i terrorlovgivningen. De tre forholdene gjelder alle hans tilknytning til IS – deltagelse, rekruttering og finansiell støtte. Er det ett sammenhengende forhold eller tre selvstendige, straffbare forhold? Det avgjør strafferammen.
  • Inge D. Hanssen
    Inge D. Hanssen
    Rettskommentator

Politiadvokat Anne Karoline Staff la ikke fingrene imellom i sin straffeutmålingsprosedyre her i sal 250 i Oslo tingrett onsdag formiddag.

Hun mener at 31 år gamle Ubaydullah Hussain må dømmes til ti års fengsel for tilrettelegging og bistand til terrororganisasjonen IS, samt for rekruttering og økonomisk bistand til den samme organisasjonen. I tillegg mener påtalemyndigheten at det er bevist at han også har gjort seg skyldig i trusler for å påvirke et vitne i saken.

Les hele saken med abonnement