Kommentar

Stor uenighet om strafferammen: Påstand om ti års fengsel for Ubaydullah Hussain

  • Inge D. Hanssen (rettskommentator)
    Inge D. Hanssen (rettskommentator)
Ubaydullah Hussain er tiltalt etter tre bestemmelser i terrorlovgivningen. De tre forholdene gjelder alle hans tilknytning til IS – deltagelse, rekruttering og finansiell støtte. Er det ett sammenhengende forhold eller tre selvstendige, straffbare forhold? Det avgjør strafferammen.

Det er ikke ofte det er juridisk uenighet mellom aktor og forsvarer om strafferammen i en straffesak. Denne saken representerer et unntak.

Kommentar
Dette er en kommentar. Den gir uttrykk for skribentens analyser og meninger.

Politiadvokat Anne Karoline Staff la ikke fingrene imellom i sin straffeutmålingsprosedyre her i sal 250 i Oslo tingrett onsdag formiddag.

Hun mener at 31 år gamle Ubaydullah Hussain må dømmes til ti års fengsel for tilrettelegging og bistand til terrororganisasjonen IS, samt for rekruttering og økonomisk bistand til den samme organisasjonen. I tillegg mener påtalemyndigheten at det er bevist at han også har gjort seg skyldig i trusler for å påvirke et vitne i saken.

  • Skudd i ansiktet, granatkasting og halshugging: Slik var Hussains samtaler med IS-krigere

Sjelden juridisk uenighet

Det er ikke ofte det er juridisk uenighet mellom aktor og forsvarer om strafferammen i en straffesak. Denne saken representerer et unntak. Og her er uenigheten stor.

Ubaydullah Hussain er tiltalt etter tre bestemmelser i terrorlovgivningen. De tre forholdene gjelder alle hans tilknytning til IS; deltagelse, rekruttering og finansiell støtte.

Strafferammen for hvert enkelt punkt i loven er seks års fengsel. Dette er det ingen tvil om, men her stanser enigheten mellom aktor og forsvarer.

Aktor mener at retten må legge til grunn at tiltalen omfatter tre selvstendige straffbare forhold. I så tilfelle utvides strafferammen til 12 års fengsel.

- Dette er ulike handlinger på ulike tidspunkt overfor ulike personer, hevder aktor Staff.

John Christian Elden, hovedforsvarer for Ubaydullah Hussain, fotografert idet saken mot Hussain og en 19 år gammel mann startet i Oslo tingrett.

Ett straffbart forhold.

Hussains forsvarer, advokat John Chr. Elden, tolker loven annerledes. Han mener at retten må se de tre tiltalepunktene som ett sammenhengende straffbart forhold – og da økes ikke strafferammen. Den forblir seks års fengsel.
Før dommen faller vet vi selvsagt ikke hvordan retten ser på dette spørsmålet. For Ubaydullah Hussain er det av avgjørende betydning for hvilken straff han skal idømmes dersom retten mener han skal dømmes etter tiltalen.
Når forsvarer Elden frem med sine juridiske betraktninger, vil straffen bli langt under de ti årene som aktor Staff har nedlagt påstand om.

En nøkkelperson

I straffeutmålingsprosedyren understreket politiadvokat Staff gang på gang hvor alvorlig samfunnet ser på Hussains lovbrudd. Hans tilretteleggelse har vært avgjørende for at flere norske fremmedkrigere har reist til Syria for å kjempe sammen med terrororganisasjonen IS.

Han var en nøkkelperson i rekrutteringen til en organisasjon som har begått utallige hjerterå terrorhandlinger: Drukning av krigsfanger. Omfattende tortur. Halshugging. Brenning av fanger.
- Eksemplene er utallige, men det verste er at IS utsetter millioner av syrere for et helvete på jord, hevder politiadvokaten.
Hun finner ingen formildende omstendigheter.

  • Har du tips om denne saken eller om norske ekstremister og fremmedkrigere? Ta kontakt med vår journalist eller bruk vår krypterte varslingstjeneste.
Statsadvokat Kim Sundet (f.v.), politiadvokat hos PST, Anne Karoline Bakken Staf og statsadvokat Frederik G. Ranke i Oslo tingrett da saken mot Ubaydullah Hussain startet i november.

Rekruttert av Hussain

Politiadvokat Staff mener at den samme argumentasjonen gjelder overfor Hussains 19 år gamle medtiltalte. Han ble pågrepet på Landvetter flyplass 8. juni i fjor på vei til Syria for å kjempe sammen med IS – ifølge tiltalebeslutningen.
Tiltalen mot ham gjelder forsøk på å slutte seg til en terrororganisasjon. Strafferammen er seks års fengsel.
Selv har 19-åringen hele tiden hevdet at han skulle til Syria for å drive humanitært arbeid.
Aktor mener altså at han reiste for å delta i IS, rekruttert av Ubaydullah Hussain. Hun mener at 19-åringen visste hva han gikk til, han kjente godt til virksomheten til IS, han undersøkte på forhånd og han anskaffet militært utstyr før avreisen.

Aktors påstand er fengsel i tre år. Forsvarerne vil senere be om frifinnelse.


Aftenpostens rettskommentator Inge D. Hanssen har fulgt saken i Oslo tingrett. Her kan du lese flere av hans kommentarer om Hussain-saken:

Les mer om

  1. Den islamske staten (IS)
  2. Rekruttering