Konspirasjonsteorienes pris er mistillit | Espen Ottosen

De som går i dialog med konspirasjonsteoretikere sliter ofte tungt.

Dette er en kommentar. Kommentarene skrives av Aftenpostens kommentatorer eller fast tilknyttede spaltister. Kommentarene gir uttrykk for skribentens analyser og meninger. Hvis du ønsker å svare på kommentaren, kan du lese hvordan her.

Jeg vet at nettet vrimler av konspirasjonsteorier. Like fullt blir jeg iblant sjokkert når jeg møter påstander om at Holocaust ikke fant sted eller at 11. september var iscenesatt av amerikanske myndigheter.

Dessverre er det ikke alltid enkelt å avvise slike teorier. Mye av det jeg tror, skyldes jo min tillit til andre mennesker og institusjoner.

Les hele saken med abonnement