Hvor er sentrum i norsk politikk? | Kristin Clemet

Har de såkalte sentrumspartiene en egen, felles ideologi? Det er vanskelig å se det, men det gjør også valget i høst veldig spennende.

Dette er en kommentar. Kommentarene skrives av Aftenpostens kommentatorer eller fast tilknyttede spaltister. Kommentarene gir uttrykk for skribentens analyser og meninger. Hvis du ønsker å svare på kommentaren, kan du lese hvordan her.

Spør vi Wikipedia, får vi dette svaret: «Sentrisme» er de politiske idealer som søker en middelgrunn mellom ulike ekstreme posisjoner. Oftest vil man tenke seg dette i forhold til den tradisjonelle høyre/venstre-dimensjonen. Politiske retninger som står nær sentrum, slik som moderate (liberal) konservative partier og sosialdemokratiske partier, omtales ofte som «sentrum-høyre» og «sentrum-venstre». Av partiene i Norge som er representert på Stortinget, regnes Kristelig Folkeparti, Venstre, Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne for å tilhøre sentrum. I tillegg regnes Arbeiderpartiet og Høyre til henholdsvis sentrum-venstre og sentrum-høyre.»

I henhold til en slik definisjon er det altså bare Fremskrittspartiet, Sosialistisk Venstreparti og Rødt av de aktuelle stortingspartiene etter valget i 2017, som ikke får være med i det store sentrum.

Les hele saken med abonnement