Advarsel: Hodeløs styring kan være helseskadelig

  • Joacim Lund
«Én innbygger – én journal» har vært utredet i åtte år. Det er hele Bent Høies periode som helseminister.

Riksrevisoren har stilt en alvorlig diagnose for helseministerens IT-baby. Men barnet kan friskne til igjen.

Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens meninger. Les mer her.

Hva skjer hvis du havner på legevakten når du er på ferie i sommer?

Er det snakk om et armbrudd eller et kutt som må sys, går det sikkert bra. Er det noe mer alvorlig, kan det fort bli verre. For det er ikke gitt at legene som skal behandle deg, har tilgang til journalen som ligger hos fastlegen i kommunen der du bor. Dermed må de basere seg på nasjonal kjernejournal, reseptformidleren og det du selv klarer å grave frem fra hukommelsen om sykdomshistorikk, allergier og medisinbruk.

Les hele saken med abonnement