Vi er alle minoriteter

Hva oppnås ved å lete etter og dyrke maktstrukturer mellom minoriteter og andre?

Dette er en kommentar. Kommentarene skrives av Aftenpostens kommentatorer eller fast tilknyttede spaltister. Kommentarene gir uttrykk for skribentens analyser og meninger. Hvis du ønsker å svare på kommentaren, kan du lese hvordan her.

Nylig skrev jeg en artikkel om at transfolk bør skjelne bedre mellom kritikere og fiender. Det ville øke sjansen for å bli forstått og få gjennomslag.

Da repliserte en Facebook-venn at også majoriteten bør se denne forskjellen. Ja, men hvem er majoriteten, spurte jeg tilbake. Det er de andre, svarte han.

Les hele saken med abonnement