Kommentar

Derfor publiserer Aftenposten gradert informasjon

Dette er vurderingene vi har gjort om publisering.

  • Tone Tveøy Strøm-Gundersen
    Tone Tveøy Strøm-Gundersen
    Nyhetsredaktør i Aftenposten
Kommentar
Dette er en kommentar. Den gir uttrykk for skribentens analyser og meninger.

Aftenposten publiserer i dag informasjon om norsk våpeneksport til De forente arabiske emirater. Opplysningene kommer frem i et vedlegg til Riksrevisjonens rapport om norsk våpeneksport.

Aftenposten behandler informasjonen i rapporten på lik linje med annet kildemateriale vi får tilgang til. Det vil si at vi må vurdere om informasjonen som står der har stor offentlig interesse, vurdere og kontrollere opplysningene som kommer frem og være kildekritiske.

Vår vurdering av innholdet er at informasjon om eksport av norske våpen og mulige koblinger til det FN betegner som verdens største humanitære krise, har stor offentlig interesse.

Utenriksdepartmentet har hemmeligstemplet dokumentet etter sikkerhetslovens paragraf 5-3.

Begrunnelsen er at Norges nasjonale sikkerhetsinteresser er truet dersom vedlegget, som kun omhandler våpeneksport til Emiratene, blir offentliggjort. Både Stortingets kontroll- og konstitusjonskomite og Riksrevisjonen har bedt Utenriksdepartementet avgradere dokumentet.

Les også

  1. Hemmeligstemplet dokument: UD tillot våpeneksport selv om mottagerland brøt folkeretten

Les mer om

  1. Striden om norsk våpeneksport