Kommentar

Kina og India taler med to klimatunger

 • Ola Storeng
  Ola Storeng
  Tidligere økonomiredaktør

Avstanden mellom India og USA er kanskje den største hindringen for en klimaavtale. Etter en lang natt inviterte USAs utenriksminister John Kerry Indias forhandlingsleder til møte.

Kommentar
Dette er en kommentar. Den gir uttrykk for skribentens analyser og meninger.

Det går mot en ny natt i Paris. Solen som skinte da Frankrikes utenriksminister Laurent Fabius presenterte et nytt utkast til avtale onsdag, gjemte seg torsdag bak grå skyer.

Forhandlingene natt til torsdag ga liten eller ingen fremgang på de viktigste stridspunktene.

Fremdeles holder de flere av de viktigste landene kortene tett til brystet. Det er ikke bare vi journalister som strever med å skaffe seg oversikt over hva som egentlig skjer. Forhandlinger i plenum avløses av konsultasjoner mellom mindre land – og mellom verdens giganter. Det viktigste skjer på bakrommene.

Økonomiredaktør Ola Storeng i Paris.

I en slik situasjon får det stor oppmerksomhet når utenriksminister John Kerry i formiddag brukte tiden til å snakke med Indias forhandlere. Journalister med og uten TV-kamera samlet seg utenfor kontoret til USAs delegasjon – en bås inne i en av de enorme messehallene hvor vindusløse kontorer i kryssfinér og gipsplater ligger på rekke rad.Journalistene aner stoff. India er elefanten i rommet. Oversett altfor lenge av for altfor mange – på tross at den indiske giganten kan finne på å romstere så mye at klimaforhandlingene kollapser.

 • Oles klode: Paris-avtalen kan bli for god!

Puslespillet tar form

I realiteten har både journalister og forhandlere få konkrete holdepunkter for en slik hypotese. Men indisiene trekker i denne retningen. Her passer John Kerrys møte godt inn.

Forhandlinger mellom 196 land skjer ved at landene er delt i grupper, hvor ett land er talsperson for hele gruppen. Enda mer forvirrende er det at noen land er medlem av to (eller flere) grupper – som gir uttrykk for motstridende standpunkter.

Forsker Steffen Kallbekken ved Cicero Senter for for klimaforskning, fremholdt i Paris torsdag formiddag at nattens positive overraskelse var at BASIC-gruppen – Kina, India, Brasil og Sør-Afrika var nokså positive til det franske avtaleutkastet som grunnlag for videre forhandlinger.

USAs utenriksminister John Kerry blir stadig sett gående rundt omkring i gangene i konferanseområdet i Paris.

Men Gruppen av likesinnede utviklingsland, LMDC, hvor også Basic-landene er med var kritiske. Denne grupperingen er blitt dannet i protest mot at andre enn de vestlige industrilandene skal kunne pålegges forpliktelser til å redusere sine utslipp av klimagasser – og dessuten bidra finansielt for å hjelpe de aller fattigste utviklingslandene.Sllik sett taler Inida og Kina med to tunger. Men de mener ikke det samme.

En tolkning er at det er at Kina har størst innflytelse over de posisjonene som Basic-gruppen inntar, mens Indias synspunkter best avleses gjennom uttalelsene fra Gruppen av likesinnede land.

For denne gruppen er det Malaysia som fører ordet. Det kan passe India utmerket. Fremdriften i forhandlingene kan bremses uten at India selv får et skarpt søkelys på seg.

Reportasje fra Paris:

Les også

Slik oppfører Kina og India seg under forhandlingene om klima i Paris

Der Kina og India spriker

Bildet som avtegner seg er omtrent slik:

Kina ikke lenger vil blokkere en internasjonal avtale slik som i København i 2009. Det skyldes blant annet at den kinesiske økonomien ikke lenger synes avhengig av å øke sine utslipp av klimagasser for å vokse.

Det er verre for India. Landet har sakket lenger og lenger akterut i forhold til Kina, og trenger fortsatt å bygge veier og fabrikker som Kina alt har bygd. Mange nye kullkraftverk er en viktig del av landets utviklingsplan.

 • Flere klimakommentarer av Ola Storeng:

Les også

 1. Hvem tør reise fra Paris uten en avtale?

 2. Den store hodepinen: Klimagassutslippene øker raskest i land hvor hver innbygger slipper ut minst

Obamas asiatiske dilemma

Kina og India står samlet på et viktig punkt. Begge er skeptiske til at andre land skal overvåke deres egne klimatiltak – herunder om de gjennomfører hva selv lover.

Dette er problem for den amerikanske administrasjonen. President Barack Obama må, som et minimum, demonstrere overfor den amerikanske kongressen at også Kina og India vil påta seg forpliktelser til å begrense sine utslipp. Og det må kunne kontrolleres at de holder ord.

Hvis ikke svinner Obamas håp om å greie å gjennomføre kraftfulle tiltak for begrense amerikanske utslipp.

Likevel er det en forskjell.

USA og Kina har de siste par årene funnet sammen på en ny måte. Begge vil ha en avtale. Det er en naturlig posisjon for stormakter som vil ha legitimitet i verdenssamfunnet.

Derfor har USA og Kina har gjensidig akseptert hva det andre landet har meldt inn til Paris-møtet av nasjonale tiltak.

India, derimot, er gåten i forhandlingene. Ingen vet hvordan India vil opptre i de siste avgjørende døgnene i Paris.

Derfor er det India som nå får John Kerrys oppmerksomhet.

 • Les flere saker fra Paris:

Hva foregår egentlig i kulissene og underveis i et toppmøte som klimatoppmøtet i Paris? Det spør vi om i vår utenrikspodkast. Du kan lytte til den i spilleren under, eller påSoundCloud, iItuneseller fra vårRSS-strøm.

Les mer om

 1. Kultur