Kommentar

Situasjonen i Boligbygg var en oppskrift på uforsvarlig pengebruk | Andreas Slettholm

  • Andreas Slettholm
    Andreas Slettholm
    Kommentator

Deloittes Thorvald Nyquist (bak t.v.) og styreleder Stig L. Bech (t.h) på vei inn til pressemøtet der granskingsrapporten om Boligbyggs eiendomstransaksjoner ble presentert. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Boligbygg foretrakk studenter da de skulle ansette boligkjøpere. Det vitner om manglende respekt for skattebetalernes penger.

Kommentar
Dette er en kommentar. Den gir uttrykk for skribentens analyser og meninger.

Det er ikke det at studenter ikke kan gjøre en god jobb. Men når du skal ut og bruke flere milliarder kroner av fellesskapets midler, er det ikke noen god idé bevisst å søke etter folk som ikke har fullført utdanning.

Men det var akkurat det Boligbygg gjorde. Fra sommeren 2015 var det to studenter som gikk på visninger for Oslo kommune. Oppdraget var å finne egnede leiligheter og vinne budrunder, gjerne flere hver helg.

Disse to utgjorde på den tiden hele Boligbyggs kjøpsteam, i tillegg til sjefen. Dermed ble store deler av oppfølgingen av Tøyen-avtalen håndtert av personer med svært begrenset erfaring.

Nå skal det sies at Deloitte-rapporten kommer til at kjøpene som er gjort i det åpne markedet ikke har vært til overpris. Studentenes visningsrunder er sånn sett kommet fra det med æren i behold. Verre er det med de flere hundre leilighetene som er kjøpt utenfor det åpne markedet.

Det var også her saken startet, med Dagens Næringslivs avsløringer av direktesalg fra konkursryttere. Her er det særlig en innleid konsulent hos Boligbygg som står sentralt. Det er han, sammen med en av selgerne, som nå er siktet av Økokrim.

Les også

LES OGSÅ: Kommunale boliger har forfalt. Samtidig har Oslo kommune tatt ut utbytte fra selskapet som drifter dem.

Massiv pengebruk

Eiendom er dyrt, men Boligbygg hadde penger. Politikerne hadde jo stilt milliarder av kroner til rådighet for at foretaket skulle få tak i alle disse leilighetene de ville ha. For det fire personer store kjøpsteamet handlet det i praksis om å kjøpe mest mulig, fortest mulig.

Under slike forhold er det enormt viktig med velfungerende kostnadskontroll. Når milliardene flyr oppleves nemlig ikke én million fra eller til så voldsomt. Det er nok en del som har tilsvarende erfaringer fra budrunder på eget hus eller leilighet: 100.000 fra eller til blir liksom ikke så mye når man uansett betaler mange millioner. For Boligbyggs vedkommende kommer tidspresset, og det at det strengt tatt ikke er deres penger, i tillegg.

Kjernen i Boligbygg-saken ser ut til å være at noen har utnyttet denne situasjonen. Ved å tilby boliger som passet det Boligbygg trengte, kunne de løse Boligbyggs fremste oppgave. I noen tilfeller har de da kjøpt bygårder fra andre, og videresolgt disse til kommunen til høyere pris kort tid etterpå. Uansett om det er ulovligheter eller ikke, er det utvilsomt at disse har tjent svært gode penger på å utnytte rammene Boligbyggs kjøpsteam jobbet under.

For svak bevissthet

Den store skandalen er at dette ikke er blitt fanget opp i organisasjonen eller hos byrådsavdelingen. Derfor var det også riktig at både styret, administrerende direktør og etter hvert også ansvarlig byråd Geir Lippestad (Ap) tok sin hatt og gikk.

Deloitte-rapporten viser at gjennomgående at bevisstheten rundt å få tak i nok leiligheter var mye større enn bevisstheten rundt kontroll, rutiner, oppfølging og dokumentasjon. Det er jo nærmest en oppskrift på uforsvarlig pengebruk. I hvert fall vitner det om manglende respekt for fellesskapets midler.

Slik også ideen om at studenter er best egnet til å foreta millioninvesteringer på kommunens vegne, er det.

Les mer om

  1. Kommentar Andreas Slettholm
  2. Eiendom
  3. Oslo kommune