Kommentar

Situasjonen i Boligbygg var en oppskrift på uforsvarlig pengebruk | Andreas Slettholm

  • Andreas Slettholm
    Andreas Slettholm
    Kommentator
Deloittes Thorvald Nyquist (bak t.v.) og styreleder Stig L. Bech (t.h) på vei inn til pressemøtet der granskingsrapporten om Boligbyggs eiendomstransaksjoner ble presentert.

Boligbygg foretrakk studenter da de skulle ansette boligkjøpere. Det vitner om manglende respekt for skattebetalernes penger.

Det er ikke det at studenter ikke kan gjøre en god jobb. Men når du skal ut og bruke flere milliarder kroner av fellesskapets midler, er det ikke noen god idé bevisst å søke etter folk som ikke har fullført utdanning.

Men det var akkurat det Boligbygg gjorde. Fra sommeren 2015 var det to studenter som gikk på visninger for Oslo kommune. Oppdraget var å finne egnede leiligheter og vinne budrunder, gjerne flere hver helg.

Les hele saken med abonnement