Mange snushaner og mye søl

  • Inge D. Hanssen
Advokatene Martin Eiebakke og Mette Yvonne Larsen bistår Mona Høiness i Borgarting lagmannsrett.

Høiness-arven. Nå nærmer vi oss en farse med privatdetektiver i hovedrollene.

Dette er en kommentar. Kommentarene skrives av Aftenpostens kommentatorer eller fast tilknyttede spaltister. Kommentarene gir uttrykk for skribentens analyser og meninger. Hvis du ønsker å svare på kommentaren, kan du lese hvordan her.

I all min naivitet trodde jeg at seriøse private etterforskere ville fremstå med troverdighet og høy etisk standard.

Etter onsdagens rettsmøte i Borgarting lagmannsrett, er jeg kvitt slike illusjoner. Hvis det som fremkommer er representativt for standen, står det ikke bra til hverken med troverdigheten eller etikken.

Etterforskernes inntreden i arvesaken mellom niesene og nevøene til Synnøve og Per Urdahl, og Mona Høiness som den saksøkte arving, har ikke ført til noe som helst. Bare utgifter for saksøkerne som hyret dem inn.

I stedet får vi høre om detektiver som ikke stoler på hverandre, hemmelige lydopptak og lekkasjer «oss imellom» innen bransjen. Samt en dose udokumenterbare beskyldninger.

PC-sporet.

Etter at byfogden i Oslo i september 2012 avsa dom for at testamentet etter Synnøve Urdahl er gyldig og at Mona Høiness er enearving til verdier for nærmere hundre millioner kroner, hyret motparten inn privat etterforsker Geir Selvig Malthe-Sørenssen. Hans oppdrag var åpent; finne eventuelle nye momenter som kunne brukes som bevis i ankesaken.

Et par måneder senere meddeler Malthe-Sørenssen sine oppdragsgivere at han har kontakt med en anonym kilde som hevder at han sitter på en PC som tidligere har tilhørt Mona Høiness. På denne skal det befinne seg dokumenter som viser at Høiness ikke snakker sant om testamentets tilblivelse. Datamaskinen befinner seg i Dubai og innholdet er til salgs.

Etterforskeren sier han har sjekket kilden og finner vedkommende troverdig. Han får OK og 50.000 kroner fra oppdragsgiverne.

Allerede på dette tidspunkt burde det har ringt noen bjeller både hos etterforskeren, oppdragsgiverne og deres advokater: Hvor seriøs er en anonym person som vil selge bevismateriale i en særdeles omtalt og offentlig arvestrid?

PC-sporet renner ut i sanden. Ikke så overraskende. Og forskuddet må betales tilbake.

Ny detektiv på banen

I fjor sommer fikk privat etterforsker Jan-Arnt Skjolde i oppdrag av Urdahl-familien å se nærmere på saken. Han intervjuer potensielle vitner – og han kontrollerer Malthe-Sørenssens arbeid. Skjolde tar opp en samtale dem imellom på bånd uten at Malthe-Sørenssen er klar over det.

— Det hender man må gjøre slike ting, sier Skjolde i retten. Han skal også ha spanet på kollegaen.

For kort tid siden hadde Skjolde et par møter med kollega Ola Thune. Der kom han i skade for å fortelle noe om sitt oppdrag i arvesaken. Thune kontaktet umiddelbart Høiness og skrev en rapport om hva han visste.

— Jeg visste ikke at Thune bragte mine opplysninger videre. Jeg føler det som et svik, og det er tragisk for mine oppdragsgivere, sier Skjolde.

Torsdag skal Ola Thune forklare seg.

Uansett blir jeg ikke det minste overrasket dersom retten til syvende og sist ser bort fra alle snushanene.

inge.d.hanssen@aftenposten.no

Privat etterforsker Geir Selvig Malthe-Sørenssen (t.v.) viste ikke at privat etterforsker Jan-Arnt Skjolde gjorde opptak av samtalene deres.